Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

10B. Introduser programmering og micro:bit

Ark 6–7 i PowerPoint. Repeter kort de fire hovedfunksjonene til strøm. 

Ark 8 i PowerPoint. Gjennomfør tenk-par-del med spørsmålet: Hva kan vi gjøre hvis vi vil at lampa vår skal skru seg av eller på når den registrerer bevegelse, uten at vi trykker på en bryter? Oppsummer med å få fram at til det kan vi bruke en mikrokontroller.

micro:bit Ark 9 i PowerPoint. Gjennomfør tenk-par-del med spørsmålet: Hva er en mikrokontroller? 

Ark 10-12 i PowerPoint. Introduser mikrokontroller. 

Heng gjerne opp følgende nøkkelsetning   på begrepsvekken mens du gjennomgår hva en micro:bit er.

En micro:bit/mikrokontroller er en liten datamaskin som kan programmeres til å virke sammen med knapper, lysdioder, motorer, høyttalere og mye mer.

Be gjerne elevene utdype hva de legger i begerepet programmering eller det å programmere

Elevene kan skrive ned nøkkelsetning på siste side av manualen.

Ark 13 i PowerPoint. Gjennomfør tenk-par-del med spørsmålet: Har du forslag til andre ting som bruker mikrokontroller? 

Ark 14 i PowerPoint. Introduser micro:bit og planen for økta videre.