Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

10C. Programmere micro:bit

Ark 15 i PowerPoint. Elevene skal samarbeide to og to. Se til at hvert par har en pc / et nettbrett. Be parene laste ned programmeringsappen for micro:bit ("makecode" for pc/ "micro:bit" for iPad/nettbrett). Be dem velge "New project", trykke på tannhjul-ikonet, "language" og velge norsk (ev. annet foretrukket språk.) 

Ark 16 i PowerPoint. Gjennomgå instruksjoner. Del ut en manual til hvert par, og be dem følge instruksjonene på side 4. De som blir fort ferdig kan starte på side 8. 

Makecode første program Ark 17 i PowerPoint. Når alle parene har laget programmet på side 4, gjennomgår dere programmet i fellesskap. Spør hva de tror kodene i programmet betyr, og hva kodene skal få micro:bit til å gjøre når programmet er lastet ned til micro:bit. La elevene dele sine forslag, men sørg for å få fram at når programmet er lastet ned skal micro:bit ved start vise ikonet de har valgt på displayet, deretter pause i to sekunder før temperaturen i rommet vises kontinuerlig. 

Ark 18 i PowerPoint. Vis at appen har en simulator som de kan bruke for å sjekke programmet før de laster det ned til micro:bit. 

Overføre til micro:bit Ark 19 i PowerPoint. La parene overføre programmet til micro:bit ved å følge instruksjonene på side 6–7 i manualen. Når alle par har lastet ned programmet, spør du om displayet på micro:bit viser det samme som simulatoren gjorde.