Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
  • 15–20 minutter

3C. Les om lyspæra

Økt 3 – Faktabok om elektrisitet Ark 11 i PowerPoint. Vis fram boka Elektrisitet. Spør: «Hva tror dere denne boka handler om?» Ta imot flere svar. Fortell at dette er en fagbok som handler om elektrisitet. Legg til at dere ikke skal lese hele boka i dag, bare de 8 første sidene, som handler om lyspæra.

Ark 12 i PowerPoint. Forklar at før de leser boka, skal elevene bla opp på side 9 i lærlingheftet. De skal skrive en E foran påstanden på siden dersom de er enige, og en U dersom de er uenige. La elevene fylle ut arket og deretter legge det til side så lenge. 

Vis fram boka igjen og fortell at nå skal dere lese for å finne ut hva som faktisk skjer inni lyspæra som gjør at den lyser. 

Les boka til og med side 8 i plenum. Stopp opp underveis for å diskutere innholdet. Under er forslag til spørsmål du kan stille. 

Ark 13 i PowerPoint. Etter side 6: Trykk på lysbryteren i klasserommet og spør: «Hva skjer egentlig når vi trykker på bryteren? Hvorfor blir det lyst?» 

Ark 14 i PowerPoint. Etter side 7: «Hvordan beveger elektronene inni ledningen seg når vi har elektrisk strøm?» [I samme retning.] «Hvor må de bevege seg for at lyspæra skal lyse?» [Gjennom lyspæra.] 

Ark 15 i PowerPoint. Etter side 8: «Hvordan må ledningene kobles for at lyspæra skal lyse?» «Hvorfor må de kobles på denne måten?»

Ark 16 i PowerPoint. Be elevene finne side 9 i lærlingheftet igjen, og se raskt på om de har endret mening om noen av påstandene. 

Ark 17 i PowerPoint. Fortell at lekse til neste økt er å bytte lampetekst med en medelev og gi tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene skal handle om hvordan teksten til medeleven har svart på oppgaven.

Har de svart på

  • hvor lampa er plassert?
  • hva slags lampe det er?
  • hva som er funksjonen til lampa?
  • hvorfor han/hun valgte å ta bilde av akkurat denne lampa?

Når de skal gi tilbakemeldinger, kan elevene gjerne tenke på at de skal gi to stjerner og et ønske: at de gir ros for to ting de synes var bra, og et tips om noe som kan gjøre teksten enda bedre. 

Gjennomføring av leksa

Del inn elevene slik at alle har en å utveksle tilbakemeldinger med.

Elevene kan f.eks. laste opp lampetekstene i en læringsportal dere bruker, skrive dem ut eller sende dem på e-post både til lærer og til medeleven som skal gi tilbakemelding.