Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
  • 20–30 minutter

3B. Utforsk lyspæra

Ark 5 i PowerPoint. Fortell at elevene skal gjøre en aktivitet som kalles tenkeskriving der målet er å sette i gang noen tanker om et tema de skal lære mer om. Du gir dem et stikkord, og så får de 2 minutter til å skrive ned alle tanker de har om stikkordet, uten å løfte blyanten fra arket. Si at det er umulig å skrive noe feil. Poenget er å skrive ned akkurat det de tenker om stikkordet. Når du sier fra, skal de stoppe skrivingen og lese det de har skrevet for sidemannen. Deretter skal dere oppsummere felles. 

Gjennomfør tenkeskriving.

a. Gi elevene stikkordet: «lyspære». Be dem bla opp på side 7 i lærlingheftet, og la dem sette i gang og skrive under overskriften «Lyspære». 

b. Når det har gått ca. 2 min, ber du dem legge vekk blyanten og dele det de har skrevet med sidemannen. De kan enten lese opp teksten eller fortelle om innholdet. 

c. Når elevparene har delt tekstene med hverandre, ber du noen av dem lese teksten sin høyt i plenum. Minn om at ingenting kan være feil med teksten, og at målet med skrivingen kun er å sette i gang tankene.

Tips til underveisvurdering

Noter deg elevenes tanker om lyspærer, spesielt hvis det er noen misforståelser. For eksempel Lyspærer lyser sterkest i mørket (lyspæra lyser med samme styrke uansett omgivelsene) eller Lyspæra lyser når det kommer strøm til pæra (lyspæra må være en del av en lukket elektrisk krets for at den skal lyse). Ikke rett på elevenes tenkeskriving, men bruk det de har skrevet som utgangspunkt for hva du bør fokusere ekstra på ved utforsking av lyspæra.


Ark 6 i PowerPoint.
 Minn om at elevene er lærlinger, og at de har fått i oppdrag å ta fagbrev som modellhuselektrikere. For å kunne ta fagbrev, trenger de å lære mer om elektrisk strøm. I denne økta skal dere finne ut hva som får lyspæra til å lyse. 

Ark 7 i PowerPoint. Vis fram et lommelyktbatteri av den flate typen. Si at elevene skal få bruke et slikt batteri når de snart skal teste hva som får ei lyspære til å lyse. Si: «Et batteri har alltid to poler. Det er gjennom disse polene at strømmen går inn og ut av batteriet. Polene er merket med pluss- eller minustegn.» Spør: «Hvor tror dere polene på dette batteriet er?» [De to metallbitene på toppen.] Vis fram et vanlig sylinderformet batteri (f.eks. AAA), og spør: «Hvor er polene på dette batteriet?» [Metallklumpen på toppen og metallplata i bunnen.] 

Illustrasjon: Rim Tusvik Illustrasjon: Rim Tusvik Ark 8 i PowerPoint. Be elevene bla opp på side 8 i lærlingheftet – Lyser lyspæra? Si: «Tegningene viser ulike koblinger mellom batteri, ledninger og lyspære. Hvilke av koblingene tror dere får lyspæra til å lyse?» Si at de skal skrive «JA» i ruta hvis de tror koblingen får lyspæra til å lyse, og «NEI» hvis de ikke tror det. Hvis de ikke vet, kan de gjette. 

Ark 9 i PowerPoint. Si at elevene to og to nå skal få teste disse koblingene. Hvert par får utdelt et batteri, to ledninger og ei lyspære. De skal bruke utstyret, og teste om de ulike koblingene på side 8 i heftet får lyspæra til å lyse. De skal tegne en ring rundt koblingen dersom den får lyspæra til å lyse. 

Fortell at de har ca. 5 minutter på seg til å undersøke og notere, før dere tar en oppsummering i plenum.   Illustrasjon: Rim Tusvik Illustrasjon: Rim Tusvik

Når elevene har undersøkt, oppsummerer dere observasjonene i plenum. Spør: «Hva måtte til for å få lyspæra til å lyse?» [Koblingen illustrert nederst til høyre på side 8 i lærlingheftet.] Elevene kan demonstrere når de forklarer. 

Ark 10 i PowerPoint. Vis fram ei lyspære. Forklar at for at pæra skal lyse, må den ene ledningen være i kontakt med undersida av lyspæra. Den andre ledningen må være i kontakt med sporene/gjengene i metalldelen nederst på lyspæra.

Spør: «Hvorfor var det bare denne koblingen som fikk lyspæra til å lyse, tror dere?» Ta imot flere svar.

Hjelp elevene å forstå at for at lyspæra skal lyse, må strømmen gå i en krets, en slags bane, gjennom lyspæra. Strømmen ble ledet inn i pæra gjennom sporene på siden av metalldelen, derfra inn i selve pæra, og ut igjen gjennom undersiden av pæra og tilbake til batteriet. 

Spør: «Hvorfor lyser ikke pæra hvis vi holder begge ledningene mot undersiden av lyspæra?» [Da beveger ikke strømmen seg gjennom selve pæra. Strømmen må gå inn ett sted, så gjennom pæra, og så ut igjen et annet sted, og tilbake til strømkilden.]

Be to–tre elever samle inn utstyret.