Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
  • 10 minutter

3A. Gjennomgå oppgaven fra forrige økt

Ark 2 i PowerPoint. Del ut lærlingheftene. La elevene reflektere over forrige økt med aktiviteten skriv-par-del til spørsmål 2 på side 23: Hvilke deler har lampa du har tatt bilde av? Hva er funksjonen til hver del? 

Tips til underveisvurdering

Oppgaven gir deg innsikt i om elevene har forstått begrepet funksjon. De bør nå kunne beskrive funksjonen til hver lampedel. Dette gir deg nyttig informasjon om elevenes forståelse og om det er noe du bør fokusere ekstra på videre i undervisningen. Bruk gjerne progresjonstabellene Materialer og egenskaper og System, form og funksjon som støtte i vurderingsarbeidet.


Ark 3 i PowerPoint.
 Be elevene bla opp på side 6 i lærlingheftet – tabellen de fylte ut på slutten av forrige økt. Be noen fortelle om formen og materialene til enkelte av delene av lampa de har tatt bilde av, som de har notert i tabellen. Når elevene forteller hvilket materiale den aktuelle lampedelen er laget av, kan du spørre hvorfor de tror delen er laget av akkurat dette materialet. Spør om delen kunne ha vært laget av andre materialer. Hvorfor/hvorfor ikke? Spør hvilke egenskaper materialet har, og diskuter hva dette har å si for delens funksjon.

Ark 4 i PowerPoint. Påpek at delene elevene har nevnt, er deler som jobber sammen med andre deler av lampa. Lampa er et system, og består av disse delene som jobber sammen.