Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

Faktabok om elektrisitet forside med ramme 1. Les og gjør deg kjent med boka Elektrisitet. Boka skal leses i plenum, så du kan f.eks. vise den med prosjektor / på smartboard når du skal lese for elevene i økta. Mange elever opplever likevel at det er en fordel å kunne følge med i egen kopiutgave. To og to elever kan f.eks. lese sammen. 

Tekniske tips til boka 

Hvis du vil halvere utskriftsmengden kan du velge innstillingen «booklet» i utskriftsmenyen. Da får du to ark på hver side i riktig rekkefølge, som en liten bok.

Du kan legge ut boka som PDF på læringsportalen dere bruker, slik at elevene og foresatte har tilgang hjemmefra. 

 

Forberedelse og utstyr. Økt 3. Foto: Annica Thomsson 2. Gjør deg kjent med / tilpass PowerPoint-presentasjonen hvis du vil bruke den.

3. Gjør deg kjent med progresjonstabellene System, form og funksjon og Materialer og egenskaper.

4. Gjør klart utstyr til elevparene.  

5. I denne økta gis elevene i lekse til neste økt å bytte lampetekst med en annen elev, og gi respons i henhold til oppgitte kriterier (gjennomgås på slutten av denne økta). Det kan være lurt å dele elevene inn i par i forkant av økta, slik at du har dette klart når du gir leksa. 

Materialer og utstyr


Til hvert elevpar / grupper på tre
 

  • lommelyktbatteri flat type (4,5 volt) 
  • ei lommelyktpære
  • to labledninger med krokodilleklemmer 

Utstyrsliste for alle økter