Hopp til hovedinnhold

Sjekkliste for utstilling av elevarbeider

Det er mange ting å ta hensyn til når det slal lages en felles utstilling av elevarbeider. Utfordringen er å synliggjøre hvert elevarbeid samtidig som alle besvarelsene forholder seg til hverandre og lager en helhet. Det vil nødvendigvis være stor variasjon i uttrykk, men med samme oppgavetekst er det alltid mange fellenevnere. Ved å la utstillingen bli en del av oppgaven får man tid og en anledning til å tenke over hvilke valg som er tatt. Med en viss distanse kan eleven notere hvilke materialer, teknikker og farger produktet består av og å granske former og størrelsesforhold i produktet. Både sitt eget og i forhold til de andre tingene.

En utstilling krever planlegging og utprøving. Rammefaktorene er viktig. Hva har vi tilgjengelig? Hvor skal det være? Hva trenger vi?

 1. Sørg for er at det er rent og ryddig der arbeidene skal stilles ut.
 2. Tillat å ominnrede, flytte, dekke til uroligheter så objektene kommer tydelig .
 3. La elevene selv observere og registrere, vurdere og plassere.

Så til utstillingen!

Se nøye på hver gjennstand, granske dem, oppdage likhetstrekk og forskjeller. Oppdag gruppetilhørighet, form, farge og overflate mm. Dette kan gjøres som en refleksjonsdel gruppevis når produktene er ferdige.

På de følgende sidene presenteres noen måter å tenke på hvor fokuset blir satt på:

 • sortering - hva har vi
 • bakgrunn - hva skal det ha rundt seg
 • formale hensyn - hvordan skal gjennstandene stå i forhold til hverandre

Det er ikke laget eksempler på  ”den gode utstillingen”. Men det er en sjekkliste for bevisstgjøring av faktorer som man bør tenke på når man skal lage en presentasjon eller en utstilling. Bruk tilgjengelig utstyr, samt prosessen og fantasien. La ting bli til. Det skal være gøy, spennende og kanskje litt overraskende å komme på utstilling.
 

Hva skal stilles ut?

Dette er elevarbeider fra elever på 3. trinn ved Møllergata skole i Oslo har utført.

Nøkkeroser

Tema er Nøkkeroser.

 • Det er brukt to materialgrupper: glasert keramikk og malt finerplate.
 • Farger: gul, oransje, blå, hvit og grønn.
 • Arbeidene består av to komponenter, selve blomsten og bladet under.

Sortering av elevarbeidene

For å bli kjent med produktene kan man sortere/gruppere etter ulike kriterier. Her følger noen eksempler.

Nøkkeroser Her er arbeider med grønn treplate/underdel samlet.
 
Nøkkeroser To arbeider skiller seg ut fra flertallet. Bladet er hvit kjeramikk. Blomsten er montert på en blå plate.
 
Nøkkeroser Her er arbeidene med gul kjerne samlet. Alle blomstene har grønne treplater.

 
Nøkkeroser Her er arbeidene med oransje kjerne samlet.
Alle blomstene har ulike farge på treplatene: blå,  lys grønn og mørk grønn.
 
Nøkkeroser Her er arbeidene med oransje og litt blå kjerne samlet. En blomst uten blad som er helt utsprungen. En blomst på grønt blad. 
Nøkkeroser Her er arbeidene med tekstur på kronbladene samlet.
 
Nøkkeroser Her er arbeidene uten  tydelig tekstur på kronbladene samlet. Disse objektene har variasjon i treplate/underdel – to grønne, to blå og en uten treplate. 

Vurdering
Det er observert og registrert ulike farger, former og materialer. Hvordan skal de best plasseres sammen for å fremheve den enkelte og skape helheten?


Bakgrunn

For å kunne bestemme hvordan produktene best synliggjøres prøv ulike bakgrunner. Her følger noen eksempler.

Nøkkeroser Brun
Assosiasjon til jord og natur.
Riktig?
Effekt:Gir god kontrast.Fremhever hvit, blå, grønn. Demper gul, orange.Blomst og blad/vann trer likeverdig fram.
Nøkkeroser Grønn
Assosiasjon til gress og natur
Riktig?
Effekt: Gir god kontrast til hvit, blå, gul, orange.
Demper/fjerner grønn. Blomsten trer tydeligere fram. Bladet forsvinner.
Nøkkeroser Hvit
Assosiasjon?
God?
Effekt: Gir god kontrast til grønn, gul, blå og orange. Demper/fjerner hvit. Kronbladene flyter over i underlaget. Bladet /vannet trer tydelig fram.
Nøkkeroser Blå
Assosiasjon til vann.
God? Riktig?
Effekt: God kontrast til det hvite, gule, grønne og orange. Demper/fjerner og fremhever blå. Kronblad og blad trer naturalistisk fram. De todelte blå/hvite flatene gir naturalistisk virkning. De blå flekkene inne i kjernen trer tydeligere fram.
Nøkkeroser Blå og hvit
Assosiasjon?
God? Riktig?
Effekt: Like effekter som blå bakgrunn. Det hvite gir kronbladene noe å trekkes mot. Den tofargete blå/hvite binder sammen de to underlagsfargene.

Vurdering
Hvilken bakgrunn egner seg best til å fremheve, synliggjøre og binde sammen produktene?

 

Formale vurderinger - Hvordan står objektene i forhold til hverandre?

For å finne en god plassering av produktene kan man ta utgangspunkt i ulike grunnoppstillinger. Her følger noen eksempler.

Geometrisk struktur

Nøkkeroser

 Formale grep

Nøkkeroser

Vurdering
Hvilke objekter bør/bør ikke stå nær hverandre? Hvor langt kan det være imellom objektene før de ikke hører til hverandre? Hvor tett kan de stå? Hva skjer med plassen mellom produktene, det negative rommet/volumet?
 

Plassering i rommet

Det vil oppleves veldig forskjellig om objektene sees nedenfra eller ovenfra. Tenk eller prøv ut følgende eksempler.

Nøkkeroser  
 • ligger på gulvet
 • plasserer dem på en sokkel
 • ligger på et bord
  • står bordet inntil vegg
  • står bordet midt på gulvet
 • henge fra taket

Vurdering: Bli bevisst virkningen av objektenes plassering.