Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 2: Internett finn deg

I denne økta skal elevane sjå nærare på internett som eit elektronisk kommunikasjonssystem.

Læringsmål

Elevane skal kunne

  • skildre funksjonen til internett, kva sentrale delar det består av og korleis systemet finn informasjon som er lagra
  • fortelje om ulike måtar å kople seg trådlaust til internett på og korleis systemet kan vite kvar du er og kvar informasjon skal bli sendt
  • teikne flytskjema som viser eit eksempel på informasjonsflyt i internett

Tidsbruk

2A. Oppdrag snakketøy 15–20 minutt
2B. Søk opp Lady Gaga 25–30 minutt
2C. Flytskjema internett 20–30 minutt
2D. Mobiltelefonnettet 15–20 minutt
2E. Oppsummering 5–10 minutt
TOTALT 75–110 minutt