Hopp til hovedinnhold
Passer for
 • vg1

Elektroniske kommunikasjonssystem

I dette opplegget skal elevane forstå korleis eit elektronisk kommunikasjonssystem i hovudtrekk er bygd opp og fungerer, og kva slag elektromagnetisk stråling som blir brukt i trådlaus kommunikasjon. Denne kunnskapen skal dei bruke når dei skal finne opp eit klesplagg som kommuniserer med internett.

Overordna læringsmål

Elevane skal kunne:

 • utvikle idear til produkt som kan kommunisere med internett
 • formidle egen produktidé og påpeke styrkar og svakheiter ved eige og andres arbeid
 • samanlikne ulike typar elektromagnetisk stråling og beskrive korleis dei blir brukt i trådlaus kommunikasjon
 • beskrive korleis eit elektronisk kommunikasjonssystem verkar, med internett som eksempel

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kompetansemål

  • Vg1 IM
   • beskrive ulike typer elektromagnetisk stråling og gi eksempler på hvordan stråling benyttes i trådløs kommunikasjon (KM756)
  • Vg1 SF
   • forklare hovedprinsippene for trådløs kommunikasjon og gi eksempler på hva slik teknologi brukes til (KM739)
   • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper (KM817)
 • Læreplan i Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon (IKM01-01)

  Kompetansemål

  • Teknologiforståelse
   • gjøre rede for hvordan internett fungerer, og hvordan det blir brukt til kommunikasjon og lagring (KM2533)