Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

2E. Oppsummering

Ta ein oppsummering i plenum på kva elevene har lært i denne økta som dei kan få bruk for i arbeid med oppdraget. Elevene kan bruke elevheftet til å samle og strukturere ny informasjon og idear. I tillegg kan dei sjå på kjenneteikn på måloppnåing pkt. 3, der dei kan sjå progresjonen i å beskrive korleis eit elektronisk kommunikasjonssystem verkar ved å bruke eit flytskjema.

 

Fagleg bakgrunn

 

Kontakt med internett, trådlause samband og dekning

Ein PC kan vere knytt til internett gjennom ein kabel, men ofte får vil tilgang til internett gjennom trådlause samband, for eksempel wifi eller 4G.