Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

2A. Oppdrag snakketøy

Oppfrisking frå forrige økt. Minn elevane på oppdraget dei fikk i førre økt, og at dei jobba med nokre omgrep som er viktige for å kunne løyse oppdraget. Gi elevane litt tid til å diskutere i gruppa før de tek ein gjennomgang i plenum  [kommunikasjonssystem, funksjon, sendar, mottakar, adresse]

Vis innslaget. frå Schrödingers katt på NRK. Innslaget skal vere eit eksempel til inspirasjon når elevane skal finne sin idé. Det er innslag 6, frå 22m59s til 26m50s.

Påpeik at kjolen som de såg Lady Gaga brukte i innslaget ikkje var tilkopla internett. Bruk tenk-par del til å diskutere kva funksjonar dei kan tenke seg at kjolen kunne ha om han var tilkopla internett.

La elevane bruke 5–10 minutt på å komme på fleire idéar til sitt produkt. Ved å bruke internettsøk som hjelp kan dei sjekke om idéar dei kjem opp med allereie finst.