Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

2C. Flytskjema internett

Ark 14–17 i presentasjonen. Gjennomgå internett og flytskjema.

Elevane skal no jobbe i grupper (15–20 minutt) med å lage eit flytskjema i PowerPoint som viser kva som skjer når ein sender ein e-post til ein medelev. Be elevane opne PowerPoint-fila infografikk – slik virker internett. Dei skal bruke piler for å vise korleis informasjonen flyttar seg og skrive forklarande tekst til pilane. På det andre arket er det figurar dei kan ha med. Elevane kan også bruke internett som hjelpemiddel.

La gjerne nokre grupper få vise og forklare flytskjemaet sitt i plenum.