Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelser og utstyr

1. La elevene få tilgang på digitale hjelpemidler enten på skolen eller hjemme, for å finne bilder til årshjulet sitt. 

2. Skriv ut et Venn-diagram og et sett med kort til hvert elevpar. La elevene klippe ut kortene. 

2. Skriv ut et løvtreatlas til hvert elevpar.