Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 6

Lage et årshjul. Be elevene se gjennom observasjonsheftet sitt og trekke ut de største endringene de har observert hos treet fra årstid til årstid [greinene og bladene endrer seg i størst grad]. Fortsett arbeidet ved å la dem sette sammen et årshjul som viser endringene fra årstid til årstid. Ved å lage et årshjul, får elevene presentert de viktigste observasjonene sine på en oversiktlig måte. På grunn av begrenset plass, må tekst og bilder velges med omhu for å få fram treets viktigste endringer. Her er det også mulig å bruke digitale hjelpemidler, som f.eks. å bruke bilder de har tatt av trærne eller hente inspirasjon på internett. 

Formidle til hverandre. Fortell at årshjulet skal formidles til et annet elevpar. Oppfordre elevene til å bruke tegningene aktivt når de formidler det de har observert. Elevparene skal beskrive de største endringene de har observert hos treet fra årstid til årstid. Fortell elevene at de må bruke benevnelsen på de ulike delene av treet i beskrivelsen sin. Be også elevene om å beskrive funksjonen til tredelene de snakker om. Oppfordre elevene til å være aktive lyttere og stille spørsmål ved ting de lurer på.  

Sammenligne bartre og løvtre. Del ut et Venn-diagram og et sett med bildekort til hvert elevpar. Elevene skal bruke Venn-diagrammet til å få fram forskjeller og likheter ved bartrær og løvtrær. Hvert kort kan enten legges på bartre, løvtre eller i midten dersom det gjelder for begge tretyper. Oppsummer felles at bartrær består av barnåler som er eviggrønne, mens løvtrær viser større endringer gjennom året [bladene endrer farge og faller av, greinene utvikler knopper og eventuelt blomster/frukt]. Barnålene til bartreet beskytter det gjennom vinteren. 

Identifisere treet. Det kan være morsomt for elevene å finne ut hvilket tre de har observert, dersom dette ikke er helt opplagt. Ved å bruke et løvtreatlas, kan elevene sammenligne bladverket til treet sitt med bladene i løvtreatlaset, og se om de kommer fram til riktig tretype. Oppsummer i fellesskap hvor dere finner ut hvor mange løvtretyper som klassen har funnet.   

Finne svar på spørsmål. Som en oppsummering, ta frem plakaten «Spørsmål om trær». Noen av spørsmålene har elevene kanskje funnet svar på underveis i opplegget. Dersom det er mer utfordrende spørsmål, kan du søke opp svar på internett sammen med klassen.