Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 15–20 minutter

7C. Dramatiser elektrisk krets

Ark 17 i PowerPoint. Fortell at nå skal elevene få være elektronene i den lukkede elektriske kretsen til ei lampe.  

Plasser to pulter med en åpning. Åpningen mellom pultene markerer motstanden i lyspæra. Legg en gul svamp (e.l.) på den ene av pultene. Be elevene stille seg i en ring. De må stå slik at én og én elev kan passere åpningen mellom de to pultene.

Minn om at de er elektroner. Fortell at de er bundet til hvert sitt atom. Be dem holde hverandre i hendene. Si at du er batteriet som får elektronene til å bevege seg. Når du har telt til tre, skal alle ta et skritt til venstre. Alle elektronene beveger seg samtidig og i samme retning. Forklar at elektronene som beveger seg gjennom lyspæra (åpningen mellom de to pultene) skal løfte svampen for å vise at elektronene får lyspæra til å lyse.

Tell til tre og la elevene flytte ett skritt til venstre. Gjenta dette flere ganger slik at elevene er i konstant bevegelse. 

Når alle elevene har passert åpningen mellom pultene og løftet svampen, sier du: «Hva skjer med dere, elektronene, hvis støpselet trekkes ut av stikkontakten og kretsen brytes?» [Elektronene vil ikke ha en sammenhengende vei å bevege seg på for å komme fra stikkontakten til lyspæra og tilbake til stikkontakten igjen. De stopper opp og kommer seg ikke videre.] La elevene få dramatisere dette.

Oppsummer aktiviteten med å peke på nøkkelsetningen dere hang opp, og som elevene noterte, i økt 5: 

Det kan bare gå strøm når kretsen er lukket.