Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 10–15 minutter

7D. Lansering av lampeboka

lamper www.pixabay.com Ark 18 i PowerPoint. Fortell at nå er det duket for lansering av klassens felles bok om lamper. Vis fram boka enten i PowerPoint på smartboard eller som utskrift, og bla gjennom den sammen med elevene.

Hver elev kan kort si noe om lampa de tok bilde av – hva som er funksjonen til lampa, og hvorfor de ville ta bilde av akkurat denne lampa.  

Kommenter om elevene har vært gode på å gi tilbakemeldinger og til å bruke dem til å gjøre teksten enda bedre.