Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 10 minutter

7A. Gjennomgå ubesvarte spørsmål

Ark 2 i PowerPoint.  Del ut lærlingheftene. La elevene reflektere over forrige økt med en skriv-par-del til spørsmål 6 på side 24: Hva vil det si at et materiale leder strøm? Kan du nevne noen materialer som leder strøm og noen som isolerer strøm? 

Tips til underveisvurdering

Oppgaven gir deg innsikt i elevenes forståelse av ulike materialers evne til å lede strøm. Hvis nødvendig, minn elevene på øvelsen dere gjorde med å teste ut ulike materialer. Du kan bruke progresjonstabellen Leder og isolator som støtte i vurderingsarbeidet.

Ark 3 i PowerPoint. Si at i denne økta skal dere prøve å finne svar på spørsmålene dere satt igjen med etter å ha analysert lampesokkel og ledning. Dere skal også finne ut hvordan disse delene jobber sammen i den elektriske kretsen til lampa. I tillegg skal dere se nærmere på hva som skjer med elektronene i en lukket elektrisk krets.

Ark 4 i PowerPoint. Be elevene finne side 11 i lærlingheftet – Spørsmål etter analyse. Påpek at det fortsatt er to spørsmål dere ikke har notert svar på – spørsmål 1 og 2. Spør: «Hva kan vi gjøre for å finne svar på disse spørsmålene?» Fortell at elevene skal lete etter svar ved å lese side 18–20 i boka Elektrisitet.

Del ut bøker og la elevene sette i gang med lesingen. De kan lese på egen hånd eller to og to.  

Ark 5 i PowerPoint.  Avisolert ledning Foto: Annica Thomsson Vis fram den avisolerte ledningen du har med. Spør om noen fant informasjon som kan gi svar på spørsmål 2: Hvorfor er det to ledninger inni den ytterste plasten? Spør hvor i teksten de fant informasjonen, og be dem lese høyt. [Side 18: I den ene ledningen går strømmen fra batteriet/stikkontakten. I den andre ledningen går strømmen tilbake til batteriet/stikkontakten.] Be elevene notere informasjonen i høyre kolonne på side 11, ved siden av spørsmål 2. 

Ark 6 i PowerPoint. Kontaktstykke Hold fram et kontaktstykke. Spør om noen fant informasjon som kan gi svar på spørsmål 1: Hva er funksjonen til kontaktstykket? Dette forklarer ikke boka direkte, men annen informasjon fra boka og erfaringer fra forrige økt, kan hjelpe elevene å resonnere seg til svaret. 

Ark 7 i PowerPoint. Du kan stille veiledende spørsmål som:

  • Hvor i lampesokkelen sitter kontaktstykket? [Under der hvor lyspæra festes.]
  • Hvordan må ledninger kobles til lyspæra for at den skal lyse? [Under og på siden av gjengene.] 
  • Hvorfor tror dere kontaktstykket har to deler som er laget av akkurat metall mens resten er laget av plast? [Metall leder strøm. Plast isolerer strøm.] 
  • Hva tror dere er funksjonen til de to metalldelene på kontaktstykket? [Lede strøm fra ledning til lyspæra, og tilbake til ledningen.] 

Ark 8 i PowerPoint. Si: «De to metalldelene på kontaktstykket kalles metallkontakter. Metallkontaktene har kontakt med lyspæra. Den ene treffer lyspæra på undersiden, og den andre treffer på siden av gjengene.» Oppsummer med å få fram at funksjonen til kontaktstykket er å lede strøm fra ledningen til lyspæra, og fra lyspæra tilbake til ledningen. 

Forklar at strømmen går fra den ene tynne ledningen inni plastisolasjonen, til kontaktstykket og derfra til lyspæra. Fra lyspæra går strømmen tilbake til kontaktstykket, og til den andre tynne ledningen. 

Ark 9 i PowerPoint. Be elevene notere informasjonen i høyre kolonne på side 11 i lærlingheftet, ved siden av spørsmål 1.  

Ark 10 i PowerPoint. Si: «En elektrisk krets er et system. Hvordan jobber delene vi har analysert sammen?» Hjelp elevene å komme fram til disse punktene:

  • Strømmen ledes fra stikkontakten til støpselet på ledningen, gjennom den ene tynne ledningen (inni den hvite plasten), opp til den ene metallkontakten i kontaktstykket (i lampesokkelen).
  • Metallkontakten leder strømmen til lyspæra. Derfra går strømmen ut igjen til den andre metallkontakten på kontaktstykket, til den andre tynne ledningen og støpselet, tilbake til stikkontakten. 
  • Både lyspæra og kontaktstykket er festet i lampesokkelen. 
  • Strekkavlasteren fester ledningen til lampesokkelen, og gjør at du ikke trekker ut den elektriske koblingen hvis du drar i ledningen.

Tips til underveisvurdering

Bruk gjerne progresjonstabellen System, form og funksjon som støtte for å vurdere elevenes forståelse av systembegrepet.


Ark 11 i PowerPoint.
Oppsummer med å påpeke at: «Alle delene vi har analysert, har en funksjon i systemet lampa. De jobber sammen og gjør at lampa fungerer som den skal.»