Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 10–15 minutter

7B. Repeter lukket krets, og les om ledning og lyspære

Ark 12 i PowerPoint. Si: «For at ei lampe skal lyse, må den være koblet til en stikkontakt. Strømmen vil gå fra stikkontakten, gjennom den ene tynne ledningen, til den ene metallkontakten i kontaktstykket, gjennom lyspæra og ut igjen på den andre siden, til den andre metallkontakten, derfra over i den andre tynne ledningen, tilbake til stikkontakten. Da har vi en lukket krets.»

Spør: «Hva skjer hvis vi trekker støpselet ut av stikkontakten?» [Vi bryter kretsen. Strømmen stopper opp, og lampa slutter å lyse.] 

Ark 13 i PowerPoint. Spør: «Hva er det egentlig som skjer inni ledningen og lyspæra som gjør at lyspæra lyser i en lukket elektrisk krets? Dette kan vi finne svar på ved å lese noen deler av boka Elektrisitet på nytt.» Les side 7, 9, 11 og 15 i plenum. Vis sidene på smartboard e.l., eller la elevene følge med i egne bøker. Stopp opp innimellom og snakk om innholdet. F.eks.:

Ark 14 i PowerPoint. Etter side 7: Spør: «Hvor finner vi elektroner?» [Inni atomer, som er det som alle materialer er bygd opp av.] 

Ark 15 i PowerPoint. Etter side 11: Knytt innholdet i boka til elevenes undersøkelse. Si: «Da vi undersøkte strøm i en tynn metalltråd, ble tråden varm og begynte å gløde. Det var fordi elektronene møtte motstand i den tynne tråden. Mange elektroner klemte seg gjennom samtidig og gjorde tråden varm.»

Ark 16 i PowerPoint. Etter side 15: Spør: «Hva skjer med elektronene i en elektrisk krets?» [De beveger seg fra batteriet eller stikkontakten, gjennom ledningen, til lyspæra, gjennom lyspæra, og gjennom ledningen tilbake til batteriet eller stikkontakten.] «Hva skjer med elektronene hvis vi bryter kretsen?» [Elektronene vil ikke ha en sammenhengende vei å bevege seg på for å komme fra den ene siden av batteriet til den andre. De stopper opp og kommer seg ikke videre.]