Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
 • barnetrinn 5-7
Tidsbruk
 • 90 minutter

Økt 1: Hva er naturmangfold?

blomstereng vesterålen Kristin Bøhle, CC BY SA

I denne økta blir elevene først introdusert for oppdraget der de skal hjelpe kommunen sin med å kartlegge fremmede arter og foreslå eventuelle tiltak. Elevene må forberede seg for å løse oppdraget. De skal undre seg over hva som menes med naturmangfold gjennom å sortere ulike bilder, gjøre ruteanalyse og diskutere en grubletegning. Dette er aktiviteter der elevene aktiverer egne forkunnskaper og får en begynnende forståelse for hva naturmangfold er og hvorfor det er viktig å forvalte naturmangfoldet.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • gi eksempler på noen plante- og dyrearter i nærområdet
 • gjøre en enkel ruteanalyse og beregne gjennomsnitt av tellinger i ulike ruter
 • gi en enkel forklaring på hva som menes med naturmangfold
 • reflektere over hvorfor det er viktig med naturmangfold

Tidsbruk

1A. Introduser oppdraget (inne) 10 minutter
1B. Sortere bilder (inne) 15 minutter
1C. Telle forskjellige arter (inne og ute) 50 minutter
1D. Reflekter rundt bærekraftig utvikling (inne) 15 minutter
TOTALT 90 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • art
  bestemt type plante eller dyr, for eksempel ulv, rev, løvetann og blæretang
 • bærekraftig utvikling
  å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for de som kommer senere
 • fremmed art
  art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme
 • miljø
  omgivelsene organismer lever i og blir påvirket av
 • naturmangfold
  variasjonen av liv
 • økosystem
  område med alle artene som lever der og hvordan de blir påvirket av hverandre og av miljøet

Forskerspirebegrep

 • estimere
  finne antallet så nøyaktig som mulig uten å telle en og en
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe