Undervisningsopplegg

Økt 5: Ei celle – mange funksjoner

cellekake med cellevegg

I denne økta skal elevene gå grundigere inn i hvordan cella er bygd opp og hvordan den fungerer. Hovedhensikten i økta er at elevene skal få en forståelse av at et system består av flere deler og at de ulike delene inni cella gjør at cella virker som et system. For at systemet cella skal leve, må den ta opp næringsstoffer og frigjøre energien gjennom prosessen som kalles celleånding.  

Læringsmål

Eleven skal kunne

 • beskrive hvordan cella er et system med ulike deler som virker sammen
 • beskrive funksjoner ulike deler av cella har
 • lage en modell av en dyre- eller plantecelle og skrive en kortfattet tekst som beskriver funksjonen til de ulike delene
 • beskrive hvordan celler får energi til å leve gjennom prosessen som kalles celleånding

 

Tidsbruk

 5A. Hva er et system?  20–30 minutt
 5B. Ulike funksjoner  10–15 minutt
 5C. Celleånding  10–15 minutt
 5D. Planlegge spiselig cellemodell  20–30 minutt
TOTALT  60–90 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • arvestoff
  det som bestemmer utformingen og funksjonen til cella og til organismen
 • biologi
  læren om det levende
  bio = liv
 • cellekjerne
  spesialisert rom med arvestoff inni ei celle
  Sopp-, plante- og dyreceller har cellekjerne.
 • cellemembran
  tynn hinne omkring ei celle
  Er bygd som en flytende mosaikk av fettstoffer og proteiner.
 • celler
  bitte små deler som alle organismer er bygd opp av
  For eksempel hudceller, muskelceller, blodceller og hjerteceller.
 • cellevegg
  tykkere lag som ligger utenpå cellemembranen og stiver av og beskytter cella
  Bakterie-, plante- og soppceller har cellevegg.
 • cellevæske
  flytende stoff inni cellene
  Består av vann med proteiner og salter.
 • celleånding
  kjemisk reaksjon i levende organismer der druesukker (glukose) og oksygen omdannes til karbondioksid og vann, samtidig frigjøres energi
 • encella organisme
  organisme som består av bare éi celle
 • flercella organisme
  organisme som består av flere celler
 • form
  hvordan noe ser ut og er bygget opp slik at det passer godt til en spesiell funksjon
 • fossil
  avtrykk eller et annet spor etter liv fra fortiden
  For eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader.
 • funksjon
  hva noe gjør, eller hva det brukes til
 • meteoritt
  objekt fra verdensrommet som har falt ned på jorda
 • mikrometer (µm)
  tusendels millimeter
  Det er 1 000 µm i én mm.
 • mitokondrier
  organeller som frigjør energi
 • organell
  del av ei celle som har en bestemt funksjon
 • organisme
  levende vesen
  For eksempel et dyr, en plante, en bakterie eller en sopp.
 • system
  noe som består av flere deler som virker sammen

Forskerspirebegrep

 • beskrive
  fortelle med ord eller bilder hvordan noe er
 • bevis
  kjennetegn eller ledetråder som kan hjelpe deg å forklare noe
 • konklusjon
  slutning på grunnlag av en rekke bevis
 • mikroskop
  instrument som hjelper oss til å se det som er veldig smått
 • mikroskoppreparat
  biter av vev som er gjort klart for å undersøkes i mikroskop
 • modell
  forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • påstand
  svar på et spørsmål, men uten bevis
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe