Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Værmålinger

Foreta målinger av temperatur, nedbør, vind og lufttrykk til et fast tidspunkt hver dag i en uke.

 1. Temperatur: Plasser termometeret slik at det står i skyggen hele dagen, 1 m over bakken og ikke i en krok eller nisje hvor luften står i ro. Les av temperaturen på observasjonstidspunktet, og les av maksimumstemperatur og minimumstemperatur.
 2. Nedbør: Sett ut en nedbørsmåler eller et glass med en linjal med millimeterstreker. La det stå et døgn og tøm glasset etter hver måling. Hvis det er snø i glasset, skal den smelte før måling.
 3. Vind: Bruk Beauforts vindskala til å bestemme vindstyrken. Bestem vindretningen med et kompass og en ullsnor som er festet til en stolpe.
 4. Lufttrykk: Mål lufttrykket med et barometer. Mål gjerne tre ganger om dagen: Når dere kommer om morgenen, før spisefri og rett før dere går hjem.        
 5. Etterarbeid: Noter observasjonene, klokkeslett og dato for målingene i en digital værbok. Lag en graf som viser lufttrykket over flere dager. Registrer observasjonene på kartiskolen.no.
  Nedbørsmålere Nedbørsmålere Vindmåler Vindmåler  

Faglig forklaring

Temperatur

På klare netter, spesielt om vinteren, er det stor utstråling fra bakken. Det gir spesielt lave minimumstemperaturer nede i dalsenkninger der kaldlufta samler seg. På solrike sommerdager kan maksimumstemperaturen bli høy, men nattetemperaturen relativt lav. Når det er skydekke, blir forskjellene mindre, fordi utstrålingen blir lavere.

Vind

Vind er luft i bevegelse. Det kan være ulike årsaker til at luft settes i bevegelse, fra rent lokale forhold til store vindsystemer i forbindelse med høytrykk og lavtrykk. Beauforts skala angir styrke, og den er direkte knyttet til virkninger dere ser rundt dere.

Vindretning angir alltid hvor det blåser fra, fordi det sier noe om hva slags luftmasser som kommer inn over oss. For eksempel blåser "nordavind" fra nord. Vindretningen er ofte vesentlig for værutvikling det nærmeste døgnet.

Lufttrykk

Et barometer måler lufttrykket og gir iformasjon om endringer i værmønsteret. Ved uvær er det ofte lavtrykk, og det er høytrykk ved pent vær. Hvis trykket synker, varsler det ofte at uvær er i anmarsj.

Luftrykket tilsvarer vekten av atmosfæren vertikalt per kvadratmeter over der du måler. Normalt er massen ca.10.339 kg på en kvadratmeter, som tilsvarer normaltrykket 101.325 N/m2. Det er 1013,25 hPa (hekto pascal) i vårt målesystem. Høytrykk kan bli over 1060 hPa og lavtrykk under 940 hPa. Tidligere brukte meteorologene måleenheten mb (millibar, "bar" fra "baros" det greske ordet for "vekt") . 1 mb= 1 hPa.

Kommentarer/praktiske tips

I denne aktiviteten kan du organisere elevene på ulike måter:

 • Hver gruppe kan gjennomføre en type måling hver dag hele uke. (Gruppe 1 måler temperatur, gruppe 2  måle vind osv.)
 • Hver gruppe gjør en ny type måling hver dag. (Gruppe 1 måler temperatur på mandag, vind på tirsdag osv.)
 • Hver gruppe kan ta alle målinger en dag. (Gruppe 1 måler alt på mandag, gruppe 2 måler alt på tirsdag osv.)

Pass på at alle målingene blir gjort hver dag.

Nedbørsmålere

Nedbørsmålere som kjøpes har videre åpning enn selve måleglasset. Det gjør at millimeterskalaen på nedbørsmåleren ikke svarer til millimeterskalaen på en linjal. Det er større avstand mellom hver strek på nedbørsmåleren, og det gjør at det er lettere og mer nøyaktig å lese av nedbørsmåleren. Problemet er at elevene kan ha vanskeligeter med å forstå forskjellene på skalaene.

Vindmålere

Meteorologene måler vinden ti meter over bakken i åpent terreng. Det gjør det mer "rettferdig" å sammenligne vindmålinger. Elevene kan bruke stasjonære eller håndholdte vindmålere. Selv om målingen ikke blir foretatt slik meteorologene gjør, gir resultatene en god pekepinn. Vindmålere kan være morsomme å bruke, spesielt en håndholdt når elevene er på fjelltopper eller på sjøen.

Materialer og utstyr

 • analoge eller digitale max/min-termometere
 • nedbørsmåler (eller et glass og linjal med millimeterstreker)
 • Beauforts vindskala
 • kompass
 • stokk
 • ulltråd
 • barometer

Nettressurser

(met.no)
(yr.no)