Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Hvor
 • Ute
 • Skog
Passer for
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Observer et tre året rundt

Elevene skal besøke et område regelmessig gjennom året. De kan i fellesskap velge ett tre, eller de kan deles i grupper som så velger seg et tre hver.

 1. Velg et tre. Finn ut hva slags tre det er. Observer blader, knopper, blomster/rakler, frø/frukt, stammen, barken, mose og lav på stammen, greiner/kvister, dyr som bor i treet/bruker treet, hva vokser rett under treet og hvilken naturtype vokser treet i. Noter nøye det som observeres. Ta bilder - både nærbilder og fra litt avstand.
 2. Legg et ark på barken og fargelegg med en fettstift. Da får dere et fint avtrykk av mønsteret til barken.
 3. Hva skiller treet fra en løvetann eller en annen blomst dere finner i området? Hva er forskjellig og hva er likt?

Elever som studerer trær

 

Kommentarer/praktiske tips

Når treet får høstfarger og mister løvet, er det lurt å observere minst en gang i uken. Det samme gjelder om våren når knoppene spretter. I de andre periodene er en gang i månedene bra nok til å få observert forandringer. 

Vi har lagt ved et skjema for observasjon. Her kan dere notere eller tegne. Ved å bruke et skjema er det lettere å observere forandringer over tid.

Materialer og utstyr

 • luper
 • observasjonsskjema
 • kamera
 • ark og fettstifter