Forsøk og praktisk arbeid

Lag figurer

Elevene lærer å lage figurer
Elevene har nå fått felles erfaringer med knippe- og pælerot. De skal nå lage figurer som viser pæle- og knipperot. Det kan være lurt først å vise på tavla hvordan vi lager en figur. Forklar elevene at en figur er en enkel tegning som kan vise hvilke deler noe består av noe og hvordan disse henger sammen. Tegn en enkel figur av mystisk plante nr. 1 etter elevenes instrukser, med blomst, stengel, blader og pælerot med siderøtter og vis samtidig til den virkelige planten. Vis at rota er en av delene planten består av. Figuren viser også hvordan delene henger sammen, f.eks. sitter bladene på stengelen.

Sett så navn på delene i figuren. Identifiser hver del av figuren, med hjelp fra elevene, og tegn en strek som forbinder delen og navnet. Figurer er nyttige for å forklare tekst eller for å kommunisere utdypende informasjon.

Til slutt skal elevene observere og tegne figur av begge plantene, den ene med pælerot og den andre med knipperot.

Eksempler på elevarbeider: (Klikk på bildene for å gjøre dem større.)

observasjon av pælerot observasjon av knipperot

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • jord
  en blanding av steiner, vann, luft, deler av døde organismer og bitte små organismer
 • rot, røtter
  den delen av planten som tar inn vann og næring, og som holder planten på plass

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting