Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

Elevene utforsker planter med to ulike typer røtter

Elevene skal sitte i grupper på fire elever. Hver gruppe får utdelt en plante, enten med pælerot eller med knipperot. 

Forbered også to planter med hver sin rottype (pælerot eller knipperot), der plantenes stengel, blader og blomst er tildekket av en pose, slik at bare røttene er synlige. Dette er mystisk plante nr. 1 og mystisk plante nr. 2. 

Pælerot (pelerot) er opprinnelig en tilpasning til tørre levesteder med dyptliggende grunnvann, men det er flere eksempler på arter med pælerot som vokser i områder med mye vann. Furu har pælerot som gjør at den klarer seg godt i tørre områder. Andre arter med pælerot er f.eks. løvetann, engsyre, planter i skjermplantefamilien og gulrot. Løvetann er lett å finne både vår og høst og kan derfor være en egnet plante til å være mystisk plante nr. 1.

Knipperot har mange, omtrent like tykke røtter som skyter ut fra grunnen av stengelen. Knipperot har derfor ikke noen egentlig hovedrot. Eksempler på planter som har knipperot er gras og planter i liljefamilien (f.eks. gullstjerne, tulipan og rome). Dette kan være mystisk plante nr. 2.

Plante med pælerot Plante med pælerot Plante med knipperot Plante med knipperot

Materialer og utstyr

 • planter med knipperøtter og planter med pælerøtter

 

Noen elevgrupper får en plante med pælerot, mens andre får en plante med knipperot.

Til læreren:

 • én av plantene med pælerot skal ha pose utenpå planten, slik at bare røttene stikker ut
 • én av plantene med knipperot skal ha pose utenpå planten, slik at bare røttene stikker ut
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • jord
  en blanding av steiner, vann, luft, deler av døde organismer og bitte små organismer
 • rot, røtter
  den delen av planten som tar inn vann og næring, og som holder planten på plass

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting