Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Tidsbruk
 • 60 minutter

Økt 2: Les om artenes utvikling

Elevene leser en tekst om de ulike tidsperiodene, og øver seg på å forklare rekkefølgen på artene. Til slutt oppsummerer de tidslinja i plenum.


tidslinje på en snor

 

I denne økta skal elevene

 • stille spørsmål før de leser en tekst, slik forskere gjør
 • trekke slutninger fra bevis i en tekst, slik forskere gjør

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
2A. Før lesing              20 minutter            
2B. Under lesing  20 minutter
2C. Etter lesing  20 minutter
 TOTALT  60 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe