Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Tidsbruk
 • 135 min.

Økt 1: Sortere bergarter

Når elevene har lært om alle de tre bergartene, kan elevene øve seg på å sortere de ulike bergartene i grupper.

Læringsmål

Elevene skal

 • kunne si noe om den historien vårt område har vært en del av, ut fra funnene sine
 • få trening i å observere og identifisere bergarter som blir brukt i ulike type bygninger, heller, kanter og annet

 

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
 1A. Repetere de tre hovedbergartene  30 minutter
 1B. Spille steinspillet  15 minutter
 1C. Observere nærområde 1  45minutter
 1D. Observere nærområde 2  45 minutter
 TOTALT  135 minutter

 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • magmatiske bergarter
  prikkete steiner
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe