Hopp til hovedinnhold

Utforsking 5: Anvende og formidle kunnskapen

Denne utforskingen er todelt. Den første delen handler om å la elevene få anvende kunnskapen de har fått om stein gjennom observasjoner i nærområdet. Den andre delen handler om å formidle kunnskapen til andre elever, foreldre, faddere eller lignende, ved å lage en utstilling.