Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

1A. Repetere de tre hovedbergartene

Elevene skal gå sammen i grupper, og repetere de ulike hovedgruppene av bergarter før de sorterer steinene.

Si til elevene: 

 • Nå skal dere deles inn i ekspertgrupper på 3–4 elever. Hver av gruppene får en stein. Noen grupper får prikkete stein, noen får stripete og noen får lag-på-lag stein.
 • Dere skal observere steinen nøye sammen på gruppa, og snakke om alt dere har lært om denne steinen. Hvor kommer den fra? Hva den heter på naturfagspråket? Hva er prikkene/stripene i steinen? Hvorfor er det forskjell på størrelsen på prikkene/stripene?
 • Skriv ned det dere kommer frem til på et ark.
 • Når dere blir ferdige, kan dere gå i steinsamlingen og finne flere steiner som er lik den dere har snakket om.
 • Etterpå skal vi skrive alt dere har lært på tavla.

På jakt etter tydelig mønster

Oppsummering:

Del tavla i tre kolonner:

 

Prikkete 

Stripete 

Lag-på-lag 

 

 

 

 

 

 

 

La en og en gruppe få presentere en ting de har på arket, og skriv ned stikkord av det de sier i riktig kolonne. Ha en benk eller pult stående under tavla, og la elevene legge steinene sine under riktig bergart. Modeller som er brukt i innlæringen kan gjerne ligge sammen med steinene, på riktig sted. Slik blir steinene og modellene av steinene sortert under riktig bergart og begreper, og blir til slutt en utstilling.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • magmatiske bergarter
  prikkete steiner
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-stein