Valfaget teknologi i praksis

Valfaga skal medverke til at elevane, kvar for seg og i fellesskap, styrker lysta til å lære og opplever meistring gjennom praktisk og variert arbeid. Valfaga er tverrfaglege og skal medverke til heilskap og samanheng i opplæringa. Valfaget teknologi i praksis skal motivere elevane til å utvikle teknologiske produkt med utgangspunkt i lokale behov og problemstillingar. Valfaget handlar om å planleggje, konstruere og framstille gjenstandar og produkt med varierte materiale og teknologiske løysingar. 

teknologi oljeplattform lego

Opplegg for teknologi og design

Mange av oppleggene fra temasiden Teknologi og design kan tilpasses valgfaget teknologi i praksis.

sopp

Tegne med lys

I dette undervisnings­opplegget skal elevene skape et dekorativt lysobjekt til en bestemt bruker.

hefte_teknologi_design

Idéhefter i teknologi og design

Idéhefter med gode forslag til aktiviteter, undervisningsopplegg, prosjekter utprøvd i skolen.

Teknologi i praksis _2

Bygg en radiostyrt båt

I dette opplegget kan elever få erfaring med de tekniske sidene av fagfeltet skipsteknologi.

Teknologi i praksis _13

Vi bygger vind- og vannturbin

Elevene bygger et lite kraftverk hvor de kan få elektrisk strøm fra turbiner for vind eller vann.

Elektroniske sensorer 6

Vi lager elektroniske sensorer

Bygg en to-trinns strømforsterker som kan kan detektere vannlekkasjer eller vise at kroppen kan lede strøm.

la sagrada familia 8x5

Bustadskonstruksjonar

Eit undervisingsopplegg som lèt elevane bli kjende med ulike konstruksjonar og materialar.

Hydraulikk - 6

Hydraulikk – og mekaniske leker

Hydraulikk tilhører væskemekanikken og er utbredt i kraner, heiser, gravemaskiner osv.

Datastyrt mikrodrivhus 6

Datastyrt mikrodrivhus

Bygging av et datastyrt mikrodrivhus og programmeringen av digitalt styringssystem.

Modellhus

Bygg modellhus

Elevene skal lage et hus i miniatyr, og lære om både teknologi og bygging av hus.

Lego

Beltebil

Bygg og programmer en beltebil med ROBOLEGO.

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10
Elektrisk mygg

Elektrisk mygg

Myggen bruker en liten elektromotor som vil kunne finnes igjen i miksmastere, hårfønere og små driller.

Ekstern læringsressurs barnetrinn 5-7
Grunnleggende ferdigheter i teknologi og design -2

Grunnleggende ferdigheter i teknologi og design

Artikkelen viser hvordan elevene bruker sine grunnleggende ferdigheter i ulike deler av prosessen fra idé til ferdig produkt.

Artikkel barnetrinn 1-2 barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10
Luftrakett 3

Luftraketten

Har du lyst til å gjøre noe som er virkelig gøy sammen med elevene dine? Oppskriften viser hvordan dere kan lage en rakett av papir som kan gå høyere enn et ni etasjes hus.

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 1-2 barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7 fysikk 1 fysikk 2
Heisekran

Oppdrag heisekran

I arbeidet med å bygge en heisekranmodell utforsker elevene svinge- og løftemekanismer, vektstangprinsippet, taljer og bærende konstruksjoner.

Ekstern læringsressurs barnetrinn 5-7
Orlandos oppdrag - liste

Orlandos oppdrag

Lag en konstruksjon som kan skyte en bordtennisball ned i en bøtte på 5 meters avstand.
Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 5-7
Plastforming bokstøtter

Plastforming

Plast er et godt egnet materiale for mange ulike prosjekter i teknologi og design. Det er mange måter å forme plast på, her skal vi se på knekking av plast ved hjelp av en plastknekker (linebender).

Artikkel barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10
Praktisk trebygging

Praktisk trebygging

Skogbrukets kursinstitutt har utviklet 6 ulike aktiviteter som passer for valgfaget teknologi i praksis og teknologi og design i naturfag.

Ekstern læringsressurs ungdomstrinn 8-10 valgfaget teknologi i praksis
Prosjekt Grønt -3

Prosjekt Grønt – bærekraftig produktdesign

Teknologi- og designprosjekt utviklet på Ruseløkka skole. Elever skaper nye, bærekraftige produkter.
Artikkel
flere hydraulikkprosjekter -6

Prosjektideer i mekanikk

Her får du tips og ideer til hva du kan lage i mekanikken.

Undervisningsopplegg barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10
Smarte klær SMART teknologi og forskning

SMART: Smarte klær

Filmen viser et prosjekt om å lage arbeidsklær for fiskere.

Ekstern læringsressurs ungdomstrinn 8-10 kjemi 2 teknologi og forskningslære x og 1 teknologi og forskningslære 2
Satelitten SMART teknologi og forskning

SMART: Satellitten

Filmen viser hvordan den norske satellitten AISSat-1 er bygd opp, hvordan den samler inn data og hvordan data brukes.

Ekstern læringsressurs ungdomstrinn 8-10 teknologi og forskningslære x og 1 teknologi og forskningslære 2
Velferdsteknologi SMART teknologi og forskning

SMART: Velferdsteknologi

Velferdsteknologi kan hjelpe eldre med kognitiv svikt til å klare seg bedre i egen bolig. Filmen viser hvordan livet til eldre kan fortone seg med teknologiske løsninger.

Ekstern læringsressurs ungdomstrinn 8-10 teknologi og forskningslære x og 1 teknologi og forskningslære 2
Stilig bil 1

Stilig bil! Er den rask også?

Lag en bil som kan kjøre så fort som mulig. Gjennomfør deretter et billøp

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10