Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

 • 5 - 6 timer

Orlandos oppdrag

I denne aktiviteten skal dere lage en konstruksjon som kan skyte en  bordtennisball ned i en bøtte på 5 meters avstand.

Orlandos oppdrag

Bakgrunnshistorie

Vi er i Frankrike i år1357, og landet invaderes av engelskmennene. Dere befinner dere på borgen La Rose der dere tjenestegjør hos greven. Det går rykter om at engelskmennene er i bevegelse i området. Greven er svært bekymret over situasjonen og sender dere, hans mest betrodde kvinner og menn, for å søke kongen om hjelp. Dere reiser i 9 lange dager før dere når frem til kongens slott. Kongen forstår straks alvoret i situasjonen og samler sin hær for å møte engelskmennene ved La Roses murer. I mellomtiden legger dere turen hjemover for å gi greven den gode nyheten om at kongens hjelp er på vei. Vel hjemme finner dere La Rose omringet av engelskmenn. Det er tusentalls av dem og de myldrer rundt borgen som maur i en maurtue. Kongens hær ligger bare 2 dagsmarsjer bak dere, men dette vet selvfølgelig ikke greven av La Rose. Med all sannsynlighet tror han nok slaget på forhånd er tapt mot engelskmennene og vil kunne komme til å kapitulere. Dere må overrekke greven beskjeden om at hjelpen er på vei, og at borgen innen to dager vil være reddet. Det er ikke mulig å lure seg gjennom den digre hæren, de er ganske enkelt for mange. Borgen ligger utenfor rekkevidde av et bueskudd, så å skyte beskjeden rullet rundt en pil, med pil og bue, er også utelukket. Et bål med røyksignaler vil tiltrekke seg engelskmennenes oppmerksomhet og få dere fanget og drept, uten at greven får beskjeden.

Hvordan skal dere få meldingen over murene og inn til greven?
Den eneste måten å gjøre dette på vil være å skyte den i en høy bue over de engelske soldatene.

Men med hva - og hvordan?

 

 


 

Oppgave

 

Lage et produkt, en katapult eller en annen innretning, som kan skyte en bordtennisball ned i en bøtte på 5 meters avstand med størst mulig presisjon. Bortennisballen skal forestille beholderen med beskjeden, og bøtta skal forestille borgen. Dere får ca. 5 timer til å planlegge, lage, prøve ut, feile, forbedre, prøve ut igjen, - og bli ferdige med produktet. Mål opp avstanden til ei bøtte og prøv ut hvor presis skyteinnretningen er.

Deretter gjennomfører vi en konkurranse. Den gruppa som klarer å skyte flest bordtennisballer opp i bøtta, vinner. Hver gruppe får 5 skuddmuligheter. Dere får to poeng for hver ball som kommer opp i bøtta, og et poeng dersom ballen treffer kanten av bøtta.
Vurderingskriterier:

 • Design
 • Presisjon
 • Deltakelse fra alle i gruppa

 

Dette er en forenklet skisse av det innretningen deres skal kunne gjøre.

 

 

Faglig forklaring

Kommentar til kastebanen:
Når dere skal tegne kastebanen til en ball og ser bort fra luftmotstanden, følger ballen en perfekt parabel. I det virkelige livet, altså med luftmotstand, avviker kastebanen noe fra parabelen ved at banen blir noe ”avkortet”. Kurven blir brattere mot slutten.

Kommentarer/praktiske tips

Bakgrunnshistorien gir mange muligheter som kan trekkes inn i prosessen. I stedet for bøtta kan dere lage en borg av papp. Dersom det er vanskelig å treffe målet, kan dere lage en større borg eller ha en større bøtte.

Designen på skyteinnretningen kan gjøres fryktinngytende eller fantasifull og kanskje dere kan gi den et navn. 

Dere kan også skrive ned fortsettelsen på historien. Hvordan ender det hele? Dere kan også skrive beskjeden som skal ligge i beholderen som skytes inn i borgen. Kanskje bør den skrives som en kode?

Materialer og utstyr

 • pappstykker
 • trepinner
 • blomsterpinner
 • strikk
 • limpistol
 • skjærekniv
 • sag
 • skjæreunderlag