Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 5–10 minutter

8B. Snakk om sikkerhet rundt elektrisk strøm

Ark 8 i PowerPoint. Si: «Strømmen i huset der du bor, kommer gjennom høyspentledninger fra et kraftverk langt borte. Inni huset går strømmen gjennom ledninger inni veggen, til alle lamper, brytere og stikkontakter. Strømmen er sterk, og kan være farlig å jobbe med hvis vi ikke vet hva vi gjør.» 

Ark 9 i PowerPoint. Minn om da dere testet hvilke materialer som leder strøm. Spør: «Hva observerte vi da vi skulle undersøke om kroppen leder strøm?» [Den leder.]

Si: «Det er en av grunnene til at det er viktig å tenke på sikkerhet rundt elektrisk strøm. Det første en elektriker gjør før hun begynner å jobbe, er å skru av strømmen.» 

Forklar at strømmen i vanlige hus er mye sterkere enn strømmen i et vanlig batteri. Derfor bruker dere batterier når dere jobber med elektrisitet. 

Si: «Selv om det er mindre strøm i et batteri, er det likevel viktig å tenke på sikkerhet rundt batterier. Det kan faktisk bli brann hvis vi ikke oppbevarer batterier på en trygg måte.» 

  • Trykk på den første lenka i PowerPoint. Vis bildene fra nyhetssaken, og forklar kort at her brant huset ned fordi polene på et 9-volts batteri kom i kontakt med polene på et annet 9-volts batteri. Påpek at batteriet er likt som batteriene dere bruker i klasserommet.

  • Trykk på den andre lenka i PowerPoint. Forklar at all slags metall som kommer i kontakt med begge batteripolene, kan utløse gnister og føre til brann. Hvis du kaster et batteri i en søppelpose hvor det f.eks. ligger stålull, kan det lett ta fyr. 

Si at for å unngå at dette skal skje, kan vi sette på en teipbit på polene på batteriet slik at de ikke kan komme borti noe som kan føre til brann. 

Understrek at når elevene jobber med elektriske koblinger, er det viktig å huske på å oppbevare batteriene på en trygg måte.