Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 10 minutter

8E. Oppsummer oppgavene med bryter

Ark 15 i PowerPoint. Oppsummer oppgaven på side 12 i lærlingheftet:

Spør: «Hva gjorde dere for å få bindersen til å virke som en bryter, slik at den kunne få lyspæra både til å lyse og å slutte å lyse?» La et par av elevene vise med utstyret.

Spør: «Hva er funksjonen til en bryter?» Hold fram koblingen med binders fra et av elevparene. Spør: «Hva skjer med den elektriske kretsen hvis jeg fjerner bindersen fra den ene metallstiften?» [Strømmen har ikke lenger en sammenhengende vei å bevege seg på. Den elektriske kretsen brytes. Lyspæra slukker.]

Vis til nøkkelsetningen fra økt 5:

Det kan bare gå strøm når den elektriske kretsen er lukket.

 

Ark 16 i PowerPoint. Si: «Funksjonen til bryteren er å åpne og lukke kretsen. Når bryteren lukker kretsen, kan det gå strøm, og lyspæra vil lyse. Når bryteren åpner kretsen, stopper strømmen, og lyspæra slutter å lyse.»

Ark 17 i PowerPoint. Les følgende nøkkelsetning høyt, og heng den på begrepsveggen:

Bryteren åpner og lukker kretsen.


Be elevene notere nøkkelsetningen i rute 7 på side 3 i lærlingheftet.

Oppsummer oppgaven på side 13 i lærlingheftet:

Spør: «Hva observerte dere da dere holdt ledningene mot de to punktene som er markert med blått på bildet i lærlingheftet?» [Lyspæra lyste uansett om det ble trykket på bryteren.] 

Spør: «Hva observerte dere da dere holdt ledningene mot de to punktene markert med rødt?» [Lyspæra ble skrudd av og på når vi trykket på knappen.]

Ark 18 i PowerPoint. Spør: «Hva tror dere skjer under knappen på bryteren, som gjør at strømmen stopper opp når vi trykker på knappen?» [En metallbit flyttes på.] Pek på bildet i PowerPoint som viser mekanismen under knappen. Spør: «Hvorfor er denne biten laget av akkurat metall?» [Metall leder strøm.] Påpek at på samme måte som med bryteren de laget selv, er det en metallbit som flyttes på også i lampebryteren. Den gjør at kretsen åpnes og lukkes – og at lyspæra slås av og på.

Få fram at bryteren bare virker på den ene av de to ledningene som går gjennom bryteren. I den andre ledningen går strømmen rett gjennom uansett. Lyspæra hadde en lukket krets når det ble trykket på knappen og lyspæra lyste. Når det ble trykket på knappen slik at lyspæra sluttet å lyse, hadde ikke lyspæra en lukket krets lenger.

Om strøm gjennom lysbryter

På den ene siden er det en fast metallforbindelse mellom de to punktene der ledningen er festet. Der kan det gå strøm uansett. På den andre siden er metallbiten bevegelig og det er enten kontakt eller ikke. Når det ikke er kontakt, brytes strømmen i hele kretsen.


Ark 19 i PowerPoint.
Be elevene slå opp på side 15 i lærlingheftet. Fortell at delene det er bilde av, jobber sammen i et system – den elektriske kretsen til ei lampe. Si at elevene skal vise hvordan delene jobber sammen ved å tegne inn hvor strømmen går i den elektriske kretsen. De skal tegne røde streker fra del til del for å vise hvor strømmen går fra stikkontakten til lyspæra, og svarte streker fra del til del fra lyspæra tilbake til stikkontakten.

Ark 20 i PowerPoint. Når elevene har fått noen minutter på seg til å tegne inn strømmen, viser du tilsvarende bilde med fasit i PowerPoint.