Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 10–15 minutter

8C. Lag en bryter

Ark 10 i PowerPoint. Si: «Mange lamper har en bryter.» Spør: «Hva er funksjonen til en bryter?» 

Be elevene rekke opp hånda hvis lampa de tok bilde av til lampeboka har en bryter. Spør: «Kan dere nevne noen andre gjenstander som bruker strøm og som har bryter?» 

Be elevene notere ordet bryter i ordlista på side 10, ved siden av bildet av bryteren.

Foto: Liv Oddrun Voll Foto: Liv Oddrun Voll Ark 11 i PowerPoint. Si: «I dag skal dere bli bedre kjent med bryteren.» Be elevene finne side 12 i lærlingheftet. Si at de skal samarbeide to og to, følge instruksjonen og gjøre alle punktene på denne siden: 

  • Koble sammen batteri, lyspæra, lyspæreholderen, ledninger og stiftene på isoporplata. Finne ut hvordan de kan bruke en metallbinders til å lage en bryter. 
  • Bryteren skal kunne få lyspæra både til å lyse og å slutte å lyse.  Foto: Liv Oddrun Voll Foto: Liv Oddrun Voll

La to elever dele ut utstyr til hvert elevpar: et batteri, tre ledninger, ei lyspære, en lyspæreholder, en isoporplate med to metallstifter og en metallbinders. La elevparene sette i gang og følge instruksjonen på siden.

Gå rundt mens de jobber, og veiled etter behov. Elever som blir raskt ferdig, kan hjelpe til og veilede andre elevpar. De kan også gå videre til side 13 i lærlingheftet og følge instruksjonen her.

Når elevene begynner å bli ferdige med oppdraget på side 12 i lærlingheftet, ber du dem rydde på plass isoporplata med metallstiftene og metallbindersen, men beholde resten.