Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 10 minutter

8A. Dramatiser strømkilde og motstand i en krets

Ark 2 i PowerPoint. Del ut lærlingheftene. La elevene reflektere over forrige økt med en skriv-par-del til spørsmål 7a og 7b på side 25:   

  • Hva skjer med elektronene i en lukket elektrisk krets? [De beveger seg fra strømkilden (batteriet eller stikkontakten), gjennom ledningen til lyspæra, gjennom lyspæra og gjennom ledningen tilbake til strømkilden.]
  • Hva skjer med elektronene hvis vi bryter kretsen? [Elektronene vil ikke ha en sammenhengende vei å bevege seg på for å komme fra den ene siden av batteriet til den andre. De stopper opp og kommer seg ikke videre.]

Tips til underveisvurdering

Oppgaven gir deg innsikt i elevenes forståelse av elektroners bevegelse i en elektrisk krets. De bør nå kunne forklare hvordan elektronene beveger seg og at kretsen må være lukket for at elektronene skal bevege seg.

Progresjonstabellen Elektrisk krets kan være en god støtte når du skal vurdere elevenes forståelse og fremme deres faglige progresjon.

Ark 3 i PowerPoint. Si at i denne økta skal dere se nærmere på strømkilden og motstanden i en elektrisk krets, og snake om sikkerhet rundt elektrisk strøm. Dere skal også finne ut hva som er funksjonen til en bryter, og hvordan den virker.

Ark 4 i PowerPoint. Si: «En elektrisk krets har en strømkilde, som enten er et batteri eller en stikkontakt. Hva tror dere er funksjonen til strømkilden?» Ta imot flere svar uten å bekrefte eller korrigere. Si at dette skal dere undersøke nærmere nå. Si at dere også skal undersøke motstand i en elektrisk krets.

Ark 5 i PowerPoint. Be elevene stille seg i ring. Nøst ut en snor i ringen. La hver elev holde snora løst mellom tommel og pekefinger. Knyt sammen snora så den danner en sirkel.

  • Strømkilde. Si: «Vi skal dramatisere strømkilden i en elektrisk krets. Hendene deres forestiller ledningen. Snora forestiller strømmen.» Dra forsiktig i snora slik at den beveger seg gjennom hendene til elevene som holder løst i den. Si: «Jeg er strømkilden, enten et batteri eller en stikkontakt. Strømkilden får strømmen til å gå i den elektriske kretsen. Den skyver og drar på elektronene slik at de beveger seg rundt i kretsen.»

La flere av elevene etter tur få være strømkilden og dra tråden rundt i kretsen. Spør: «Hva skjer hvis ingen av oss er en strømkilde?» [Da går det ikke strøm i kretsen.]

  • Motstand. Fortsett å holde snora i ring, og si at nå skal dere dramatisere motstand i den elektriske kretsen. Be en elev være strømkilde og dra forsiktig i snora så den beveger seg rundt. Fortell at du er motstanden i kretsen, og at du holder litt strammere rundt tråden, slik at det blir tyngre for strømkilden å dra tråden rundt. Spør: «Kjenner dere at motstanden gjør det tyngre for tråden å bevege seg?» Fortell at det blir varmt inni hånda til deg som er motstanden og som holder litt hardere rundt tråden. Si: «Det samme skjer i en elektrisk krets. Motstanden gjør det tyngre for strømmen å bevege seg rundt.» Om dere har tid kan du la noen av elevene være motstanden.

Påpek at dere nå har sett på hvordan strømkilden og motstanden virker i en elektrisk krets.

Ark 6 i PowerPoint. Minn om de fire hovedfunksjonene for strøm. Si: «Det er motstanden i den elektriske kretsen til en ovn gjør at ovnen blir varm. Det er motstanden i kretsen til ei lampe gjør at lampa lyser.» Spør om noen av elevene har eksempler på andre gjenstander som bruker strøm, og hva som skjer med gjenstanden når strømmen i den elektriske kretsen til gjenstanden møter motstand i kretsen. 

Ark 7 i PowerPoint. Spør: «Hva fant vi ut at er funksjonen til strømkilden i den elektriske kretsen?» [Få det til å gå strøm ved å skyve og dra på elektronene slik at de beveger seg rundt i kretsen.] Les følgende nøkkelsetning høyt og heng den på begrepsveggen.

Funksjonen til strømkilden er å få det til å gå strøm i kretsen.


Be elevene notere nøkkelsetningen på side 3 i lærlingheftet, i rute 6.