Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 10–15 minutter

8D. Analyser en bryter

Side 12 i lærlingheftet Ark 12 i PowerPoint. Be elevene slå opp på side 13 i lærlingheftet. Gjennomgå punktene:

  1. Plukk bryteren fra hverandre. 
  2. Koble sammen batteri, ledninger og lyspære.  
  3. Ark 13 i PowerPoint. Hold ledningene mot hver av de to punktene markert med blått på bildet. Observer hva som skjer når du trykker på bryteren. 
  4. Ark 14 i PowerPoint. Hold ledningene mot hver av de to punktene markert med rødt på bildet. Observer hva som skjer når du trykker på bryteren. 
  5. Se på bildet under. Tegn inn en pil som viser hvor strekkavlasteren sitter. 

De skal samarbeide i par, men hver elev ringer rundt ja eller nei i sitt lærlinghefte.

La en fra hvert elevpar komme opp og hente en lampebryter.

Be elevene sette i gang og følge instruksjonen på side 13. Gå rundt mens de jobber, og veiled etter behov.

Elever som blir raskt ferdig kan hjelpe til og veilede andre elevpar, eller gjøre ekstraoppgaven på side 14 i lærlingheftet.