Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 15–20 minutter

9D. Koble en elektrisk krets – øvelse 2

Ark 17 i PowerPoint. Etter hvert som flere av elevene har fått lysdioden i den elektriske kretsen i øvelse 1 til å lyse, kan du introdusere øvelse 2 i plenum – å koble på en bryter på kretsen.

Be elevene se på koblingsskjemaet på side 18 i lærlingheftet. Vis fram tilsvarende koblingsskjema i PowerPoint. Hold fram bryteren som skal kobles på kretsen, pek på koblingsskjemaet og spør: «Hvor i kretsen skal bryteren kobles?» La en av elevene komme fram og peke på symbolet til bryteren i koblingsskjemaet. 

Side 18 i lærlingheftet Ark 18 i PowerPoint. Be elevene se på utstyrslista på side 18.

Vis fram en avbitertang og fortell hva den kalles. Spør: «Hva tror dere denne brukes til?» [Klippe ledninger.] Vis at i tillegg til bryter og koblingsklemme, trenger de en bit rød og en bit svart ledning på ca. 20 cm. Si at de skal få bruke avbitertang og klippe opp ledningene selv. 

Be dem finne bildet av avbitertang i Ordliste for elektrikere på side 10 i lærlingheftet, og notere «avbitertang» i kolonnen ved siden av bildet. 

Vis fram en avisoleringstang. Spør om elevene husker hva den kalles. Hvis ikke kan de sjekke ordlista. Spør: «Hva brukes den til?» [Fjerne plast (isolasjon) på ledninger.]

Fortell at elevene skal bruke denne til å avisolere ledningene helt ytterst, så de kan kobles i koblingsklemme. Understrek at det kun er ledningene fra rullene de skal avisolere, ikke ledningene på lysdiodene og batteriklipsene. Disse er allerede avisolert. Om de likevel må avisolere disse noe, skal det være så lite som mulig, slik at de kan brukes igjen senere. 

Vis at du har gjort klart stasjon(er) med avbitertang, avisoleringstang og ruller med rød og svart ledning. Si at elevene skal komme hit og hente, klippe opp og avisolere ledningene de trenger til øvelse 2. 

Minn elevene på at de må fortsette å lage gode koblinger, og at de kobler slik at lampa i kretsen kan slås av og på ved hjelp av bryteren.

Si at elevene må ta godt vare på utstyret de bruker i dag. De skal koble videre med samme utstyr neste økt.

La elever som er ferdige med øvelse 1, og klare til å starte på øvelse 2, komme fram til deg og hente koblingsklemme og bryter. Minn om at ledninger, avisoleringstang og avbitertang ligger på egne stasjoner.

Ark 19 i PowerPoint. La dem sette i gang. Gå rundt og veiled etter behov, og minn om at de må følge koblingsskjemaet på side 18 nøye.

Hvordan feste ledningen til bryteren 

La elevene prøve seg fram for å finne ut hvordan de fester ledningene til bryteren. Noen vil kanskje trenge litt veiledning for å finne ut at metallet fra ledningene skal tvinnes rundt punktene på bryteren, og at det derfor kan være nødvendig å avisolere litt mer av den ledningen som skal festes på bryteren. 


Ark 20 i PowerPoint. Påpek at elevene nå har fått prøve ut koblinger de skal lage når de snart skal koble det elektriske anlegget til modellrommet. I neste økt skal de prøve den siste koblingen som skal med i kretsen – ei lampe til. I tillegg skal de begynne å planlegge modellrommet.

Minn om at elevparene skal jobbe videre med samme krets i neste økt. Samle inn batteriene, og del ut en lynlåspose til hvert elevpar som de skriver navn på og legger resten av utstyret i. Samle inn posene. 

Tips til underveisvurdering

Gå rundt mens elevene jobber og veiled etter behov. Elevene skal kunne vise at de vet hva en god kobling er. Hvis noen har avisolert ledningene for mye, spør hva som kan skje hvis metallet fra to ledninger kommer i kontakt med hverandre og hvorfor det samme ikke skjer når det er plast rundt ledningene. Elevene får en konkret erfaring med leder og isolator og en anledning til å vise at de forstår forskjellen og hvorfor det er viktig i hverdagen.

Progresjonstabellen Leder og isolator kan brukes som støtte når du skal vurdere elevenes forståelse og fremme deres faglige progresjon.


Etter økta:
Se over koblingene til hvert elevpar slik at du ev. kan gi tilbakemelding i neste økt dersom noen av koblingene ikke er gode nok. Gi i så fall tilbakemelding om hva de må ta hensyn til når de kobler videre i neste økt og når de skal koble selve kretsen til modellrommet i økt 11.