Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 5–10 minutter

9B. Gjennomgå modell og gjør klart til å koble

Ark 7 i PowerPoint. Fortell at elevene snart skal få koble sammen en modell av den elektriske kretsen til ei lampe.

Si at pga. sikkerhet skal de ikke koble en vanlig elektrisk lampekrets. I utstyret de skal bruke, går det så svak strøm at det ikke er farlig. Kretsen elevene skal koble er altså ikke en vanlig lampekrets, men en modell av en lampekrets.

Økt 8 – Naturfagsord og hverdagsord Ark 8 i PowerPoint. Skriv «modell» i naturfagsord-kolonnen på oversikten Naturfagsord og hverdagsord. Spør om elevene har noen eksempler på modeller (f.eks. lekebiler, dukker, modelltog). Be dem komme med hverdagsord som ligner på ordet modell (f.eks. kopi eller en forenkling av en ekte ting), og noter dem i kolonnen for hverdagsord. 

Påpek at kretsen elevene skal koble, er en modell – en forenkling – av en vanlig lampekrets.

Foto: Annica Thomsson Foto: Annica Thomsson Ark 9 i PowerPoint. Understrek at det viktigste elektrikere gjør, er å passe på egen og andres sikkerhet. Derfor er det viktig å sørge for at koblingene er gode. Vis fram bildet i PowerPoint av en god og en dårlig kobling i en lampekrets. Spør elevene hvilken av koblingene som er god og hvilken som er dårlig, og diskuter hvorfor. 

Dårlig modellkobling Foto: Liv Oddrun Voll Foto: Liv Oddrun Voll Foto: Liv Oddrun Voll Ark 10 i PowerPoint. Vis til bilde av en god og en dårlig kobling i en modell av en lampekrets i PowerPoint. Spør hvilken av koblingene som er god og hvilken som er dårlig, og hvorfor.

Heng opp bildene av god og dårlig kobling på begrepsveggen, hvis du valgte å skrive dem ut.

Ark 11 i PowerPoint. Understrek at det er viktig at ledningene avisoleres nok til at metallet kan festes skikkelig. Samtidig er det viktig ikke å avisolere for mye, slik at metall fra den ene ledningen kan komme borti metall fra den andre ledningen og føre til kortslutning. 

Ark 12 i PowerPoint. Minn om at en av oppdragene for å få fagbrev, er å samarbeide to og to om å lage et modellrom med elektrisk anlegg. Det elektriske anlegget som skal installeres er to lamper. Til den ene av lampene skal det også kobles en bryter. Alle koblingene skal være en del av samme krets – koblet til samme batteri.

Si at i dag skal elevene få øve seg på å koble sammen lampe, bryter og batteri i en elektrisk krets. Da er det viktig å huske hva som kjennetegner en god kobling.