Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 15–20 minutter

9C. Koble en elektrisk krets – øvelse 1

Ark 13 i PowerPoint. Be elevene bla opp side 17–18 i lærlingheftet – Elektrisk krets til modellrom. Forklar at Øvelse 1 på side 17 viser hvordan elevene skal koble en modell av kretsen til ei lampe. Øvelse 2 på side 18 viser hvordan de skal koble en bryter på kretsen fra øvelse 1. 

Ark 14 i PowerPoint. Si at dere skal starte med øvelse 1. Be elevene se på koblingsskjemaet på side 17. Vis tilsvarende koblingsskjema i PowerPoint, og gjennomgå det med elevene. Pek på de ulike symbolene i skjemaet, og spør hva symbolet viser. Elevene kan bruke side 16 i lærlingheftet til hjelp. 

Ark 15 i PowerPoint. Be elevene se på utstyrslista på side 17.

Koblingsboks Vis fram en koblingsklemme og spør om elevene vet hva dette er. Forklar at dette er en modell av en koblingsboks, og at elektrikere bruker koblingsbokser når de skal koble sammen ledninger. Be dem notere koblingsklemme i ordlista på side 10 i lærlingheftet, i kolonnen ved siden av bildet.

lysdiode Vis fram en lysdiode og spør om elevene vet hva dette er. Hvis ikke, forklarer du at dette er en modell av ei lampe, med en bit svart og en bit rød ledning festet til. Elevene skal bruke lysdioder i stedet for vanlige lyspærer i sine koblinger, fordi det går mindre strøm gjennom en lysdiode enn en vanlig pære. Derfor er de trygge å bruke. Fortell at dette kalles lysdiode, og be dem notere det i ordlista. 

Fortell at elevparene også skal få utdelt et batteri med batteriklips. Vis fram batteriklipsen, og påpek at denne også har en bit svart og en bit rød ledning festet til. 

Ark 16 i PowerPoint. Si at elevene skal få lampa til å lyse ved å koble sammen utstyret. I tillegg må koblingene være gode. Påpek at det er viktig at de følger koblingsskjemaet nøye, og at de er oppmerksomme på hvor de røde ledningene går og hvor de svarte går. 

Be to elever dele ut utstyret elevparene trenger til øvelse 1: en lysdiode, en koblingsboks, et batteri og batteriklips. La dem sette i gang.

Gå rundt mens elevene jobber, og veiled etter behov. Minn om hva som kjennetegner en god kobling. Elevpar som blir raskt ferdig kan gå rundt og hjelpe til og veilede andre elevpar. De kan også begynne på øvelse 2.