Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 10 minutter

9A. Gjennomgå koblingsskjema og symboler

Ark 2 i PowerPoint. Del ut lærlingheftene. La elevene reflektere over forrige økt med en skriv-par-del til spørsmål 8 på side 25: Hva er funksjonen til batteriet og stikkontakten i en lukket elektrisk krets?  

Ark 3 i PowerPoint. Si: «I denne økta skal dere få øve på å følge koblingsskjema og koble en elektris krets.»

Ark 4 i PowerPoint. Minn at elevene er elektrikerlærlinger. Si at når elektrikere skal installere et elektrisk anlegg, følger de en tegning som viser hvordan den elektriske kretsen skal kobles. En slik tegning kalles et koblingsskjema. Ved å lese koblingsskjemaet kan elektrikerne se hvor mange lamper de skal montere og hvor de skal plasseres, hvor strømmen skal gå og hvor det skal være brytere.

Fortell at et koblingsskjema har små symboler som viser hva ting betyr. Spør: «Hva er et symbol?» [En enkel figur som betyr noe bestemt.] Tegn noen eksempler på tavla på symboler elevene kanskje kjenner fra før. F.eks. et fredssymbol, røyking forbudt, dame-/herretoalett e.l. Spør om elevene vet hva symbolene betyr. Du kan også spørre om de kjenner til andre symboler, be dem tegne dem på tavla og forklare hva de betyr.

Spør: «Hvorfor kan det være nyttig med symboler?» [De blir forstått på tvers av språk. Mindre tekst å lese – går raskere å oppfatte.] Si: «Symbolene som brukes i et koblingsskjema gjør at en elektriker kan forstå hva en annen elektriker har gjort. Til og med elektrikere i andre land kan lese et koblingsskjema fra Norge.»

Si: «Senere skal dere få koble en modell av en elektrisk krets med ei lampe, ledninger, bryter, koblingsklemmer og batteri. Hva slags symboler må med i et koblingsskjema som skal vise denne elektriske kretsen?» [Symbol for ledning, lampe, bryter, koblingsklemme og batteri.]

Ark 5 i PowerPoint. Side 15 i lærlingheftet Be elevene finne side 16 i lærlingheftet. Si at de skal skrive ordet «bryter» ved det de tror er symbolet for bryter, «ledning» ved det de tror er symbolet for ledning, etc. Be dem skrive med blyant, slik at de kan gjøre om senere hvis de endrer mening.

Når elevene har fylt ut arket, spør du om noen kan foreslå hva som kan være symbol for bryter. Be dem begrunne hvorfor de tror det. Spør om noen av de andre elevene har andre forslag, og hvorfor. Gjør det samme for ledning, lampe og batteri.

Ark 6 i PowerPoint. Gjennomgå fasit i PowerPoint, og be elevene gjøre eventuelle endringer på siden i lærlingheftet slik at den stemmer med fasiten.