Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 30 minutter

2A: Jorda i bevegelse

I denne aktiviteten får elevene en liten innføring og demonstrasjon på at jordskorpa er i bevegelse.

Spør elevene: Husker dere noen modeller vi har brukt for å vise hvordan bergarter dannes? [Stearin med perler. Dramatiseringen der en person kledd i mørkt stoff fikk gullapper på seg. Colavulkan og bakepulvervulkan. ]

Repeter begrepet modell: Husker dere hva ordet modell betyr?

Skriv på tavla:

En modell ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille

 

Si til elevene: Nå skal vi lage enda en modell. Vis en blå softball du har kledd med 4-5 grønne plastelina-kontinenter. Si: Jordoverflaten består av noen store plater som stadig beveger på seg. Bruk brun plastelina til å illustrere fjellformasjoner oppå de grønne feltene. Spør elevene: Hva tror dere det blå skal forestille på denne modellen? [Hav.] Spør så: Hva tror dere det grønne skal forestille? [Landområder/kontinenter.] Spør: Hva tror dere det brune skal forestille? [Fjell.]

Fortell elevene at du skal vise dem hvordan jordoverflaten kan bevege seg. Ta løs to grønne kontinenter og flytt dem inntil hverandre. Forklar elevene: Av og til hender det at to plater kolliderer og presses mot hverandre. Presset blir så hardt at jordskorpa vokser oppover. Demonstrer ved å legge brun plastelina formet som en pølse der de to plastelinaplatene møtes. Spør elevene: Hva har skjedd? [Det har blitt dannet en fjellkjede.]

Du kan også demonstrere den samme prosessen med en duk eller et stoff som du presser mot hverandre fra hver side. Hvordan kan vi se «fjellene»? [Bulkene i duken.]

Materialer og utstyr

 • blå softball
 • grønn plastelina
 • brun plastelina
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille