Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 30 minutter

2C. Tegn en stripete stein og skriv den stripete historien

La elevene få velge seg en stripete stein som de tegner i arbeidsboka si. De skal observere steinen nøye og prøve å tegne det de ser; farger, form, striper og så videre.

Mens elevene tegner, skriver du noen nøkkelsetninger om magmatiske bergarter på tavla som elevene kopierer i arbeidsbøkene sine:

STRIPETE STEIN:

De kommer fra fjellkjeder.

De har blitt varmet opp og fått juling i fjellet.

De har forandret seg.

De kalles metamorfe bergarter.

 

Elevene kan også tegne tegninger av fjellkjeder som kan henges opp i klasserommet.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting