Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 20 minutter

2D. Les om de stripete steinene

Elevene bør få lese om de stripete steinene og historie deres for å repetere, men også for at hjemmene får informasjon om hva vi jobber med.

Du finner en kort tekst som vedlegg i høyre marg.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting