Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
 • 45 minutter

2B. Fra prikkete til stripete stein

Hvordan kan steiner bli forandret?

Si til elevene: Nå skal dere få se hvordan en prikkete stein kan forandre seg. Vis modellen du har laget med plastelinakuler som er festet mot hverandre, som skal forestille en prikkete stein/magmatisk bergart. Fortell elevene at hendene dine skal forestille to plater som kolliderer, og at plastelinaklumpen er en prikkete stein som får juling i fjellet når det beveger seg.

Si til elevene: Varmen og kraften fra hendene mine omdanner, altså forandrer, den prikkete steinen. (Mos og vri plastelinaen inne hendene dine). Spør elevene: Hvordan tror dere denne steinen har forandret seg? [Den har endret form, den har blitt stripete.] Vis modellen og skjær den over slik at elevene får se inni. Spør elevene: Hvilket mønster har steinen fått nå? [Stripete – den har blitt en metamorf bergart.]

Spør elevene: Hvor kommer de stripete steinene fra? [Fjellkjeder.] Spør så: Hvordan har de blitt stripete? [De har fått «juling» i fjellet når det har beveget på seg, eller hvis det har vært kollisjon mellom platene.] Spør elevene: Hva kalles de stripete steinene på naturfagspråket? [Metamorfe bergarter.] Til slutt spør du elevene: Hva er stripene vi ser i metamorfe bergarter? [Mineraler.]

Vi kan se det tydelig i dette forsøket (EarthLearningIdea.com – Himalaya på 30 sekunder).

Si til elevene:

 • Nå skal dere få lage en modell av en prikkete stein som skal omdannes i fjellet og bli stripete.
 • Først skal dere lage mange små kuler med 2-4 ulike farger plastelina.
 • Når dere har 10-15 kuler, fester dere kulene sammen til en prikkete stein før dere gir den «juling» inni hendene deres.

prikkete plastelina

Spør elevene: Hva er det hendene deres er modell for? [Fjell/plater som kolliderer.] Forklar til elevene: Hendene deres varmer opp og presser steinen slik at den forandrer seg – akkurat som det skjer i virkeligheten.

La elevene sammenligne sine resultater med de andre.

 • Har alle likt mønster? Hva er likt/ulikt?
 • Har noen «steiner» fått mer juling enn andre? Hvorfor tror du det? [Mer deformert, flere striper.]
 • Er det noen prikker som ikke har blitt stripete – hvorfor? [Steinen har fått mindre juling – utsatt for mindre press.]

Spør elevene gjentatte ganger om prosessen, slik at flere får forklare. [Stripete stein kommer fra fjellkjeder. De har blitt utsatt for varme og press når fjellet har beveget seg, eller når det har vært platekollisjoner. De stripete steinene kalles metamorfe bergarter – det betyr at de har forandret seg.]

Materialer og utstyr

Plastelina i ulike farger.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner
 • mineraler
  prikker eller striper i steiner

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille