Nyhetsarkiv

Naturfag 1/19

Nytt Naturfag! ( 3.10.2019)

Endelig har det kommet et nytt nummer av Naturfag. I dette nummeret tar vi utgangspunkt i ett av kjerneelementene i naturfag, nemlig energi og materie. Vi ønsker å få fram hvor sentralt kjerneelementet er for vår forståelse i naturfagene, og ikke minst hvor spennende det kan være å gå inn i «materien». 

 

Utprøving av nytt Viten-program om klima på Oppsal skole

Utprøving av nytt Viten-program om klima på Oppsal skole ( 3.10.2019)

Klimastreikende ungdom med Gretha Thunberg i spissen er med å prege klimadebatten. Naturfagsenteret har de siste månedene utviklet et nytt undervisningsopplegg om klimaendringer for ungdomstrinn. Her kan du bli med oss ut på de siste utprøvingene før lansering.

Naturfagkonferansen 2019

Naturfagkonferansen 2019 ( 3.09.2019)

Årets konferanse blir arrangert torsdag 17. oktober på Universitetet i Oslo med påfølgende kursdag fredag 18. oktober. Meld deg på!

Skaperskolen- propellbåt

Eventyrere på skaperoppdrag i Eidsvoll (24.06.2019)

– I går kom vi oss ned bakken ved å lage bil, var det gøy? Spør Steinar, realfagsansvarlig ved Ås skole. – Jaaa, roper elevene. Skaperskolen er på besøk i Eidsvoll for å prøve ut et undervisningsopplegg på barnetrinnet. 40 førsteklassinger er samlet i mediateket, de sitter som tente lys og midt i rommet står et basseng fylt med vann. 

Spiss 2013

Ny utgåve av Spiss ( 4.06.2019)

Spiss gjer det mogleg for elevar i naturfaga å publisere eigne forskningsartiklar med fagfellevurdering frå elevar ved andre skolar.

Dybdelæring

Ekstra time i realfag bør gå til naturfag (28.03.2019)

Hvis elevene skal få dyp forståelse i et så viktig fag som naturfag, er det fornuftig å gi det mer undervisningstid, skriver Unni Eikeseth ved Institutt for lærerutdanning, NTNU og Naturfagsenterets leder Merethe Frøyland i dette innlegget.

Elever i klasserom

De nye kjerneelementene i naturfag (27.06.2018)

På en pressekonferanse i går presenterte kunnskapsminister Jan Tore Sanner de nye kjerneelementene som skal inngå i de nye læreplanene.

lektor2 - logo

Flest lærere velger Lektor2 (25.06.2018)

Og Den naturlige skolesekken kommer som lærernes tredje valg av tiltak i en rapport om status på strategien «Tett på realfag».

Skaperkultur møter skolekultur

15 millioner til teknologi og skaperkultur for skoleelever ( 4.06.2018)

Naturfagsenteret og vitensentrene har fått tildelt 15 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å etablere et nettsted med skapende og utforskende aktiviteter for barn og unge.

Realfagsløyper og undervisning

Nå er Realfagsløyper her! (14.05.2018)

Realfagsløyper er ressursar som skal gi realfaga eit løft i skole og barnehage.

Elever i klasserom

Fagfornyelsen – Naturfagsenterets høringsuttalelse ( 7.05.2018)

Arbeidet med å fornye læreplanene går sin gang, og 17. april var frist for å sende inn høringsuttalelsen om de foreslåtte kjerneelementene til Utdanningsdirektoratet.

Realfagsløyper logo kvadrat

Snart kommer Realfagsløyper ( 6.03.2018)

Realfagsløyper er ressurser som bidrar til barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk.

Blakstad skole, 6. trinn

Magiske øyeblikk med realfag (21.02.2018)

Fredag 16. februar var en stor dag for 6. trinn på Blakstad skole! Da fikk elevene utdelt fagbrev for modellhus-elektrikere av rektor på skolen.

Deltakerkonferansen 9.februar 2018

– Gi barn og unge følelsen av at vi kan bidra! (14.02.2018)

Fredag 9. februar arrangerte Den naturlige skolesekken (DNS) deltakerkonferanse og nesten 400 lærere, skoleledere og eksterne aktører var tilstede i det største auditoriet i Georg Sverdrups hus på UiO.

7.6 Kva skjer når du kastar ein ball

Nye grubleteikningar (24.01.2018)

Nå har vi omsett dei siste grubleteikningane. Desse handlar om kraft og energi og om elektrisitet og magnetisme. 

Generell relativitetsteori

Nytt Viten-program: Generell relativitetsteori ( 8.01.2018)

Nytt undervisningsopplegg for fysikk 2 om den generelle relativitetsteorien. Einsteins teori snudde den klassiske fysikken på hodet. I denne forbløffende teorien er ikke lenger gravitasjon en kraft, men en egenskap ved tid og rom.

KK evnerike barn

Evnerike barn kan ofte bli stemplet som «problematiske» (17.11.2017)

– Evnerike barn er ikke en homogen gruppe og det finnes ikke en enkel oppskrift man kan følge da de har varierte behov, sier Ella Cosmovici Idsøe ved Naturfagsenteret til KK.

Namedropping: feltarbeid

Uteundervisning med meining (17.11.2017)

– Ekskursjonar må ha eit læringsformål, ikkje berre vera ein sjanse for elevane til å sleppa ut av klasserommet, seier naturfagdidaktikar Merethe Frøyland.

Merethe Frøyland

KRONIKK: Naturfag – et viktig språkfag ( 6.11.2017)

Språket er det viktigste mediet også når vi skal undervise i naturfag, skriver Naturfagsenterets leder Merethe Frøyland i denne kronikken.

Miljø på nært hold

Miljø på nært hold ( 3.11.2017)

Liknes skole er deltager i Den naturlige skolesekken. Les om elevenes møte med naturen og de ressursene mennesker forvalter. Avisen Agder, 3.11.2017

Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag

– Norske elever fortjener et spennende og lærerikt naturfag (23.10.2017)

I 2010 utga Sonja M. Mork og Wenche Erlien boka Språk og digitale verktøy i naturfag. Nå er en revidert utgave klar for å motivere ytterligere årganger av lærere og elever.

9rogn-og-rogn

DEBATT: Bedre undervisning i naturfag (16.10.2017)

Siden 2003 har alle regjeringer, uavhengig av fargesjattering, satset på realfag i skolen. Naturfagsenteret har vært og er et av tiltakene for å bedre naturfagundervisningen.

Merethe Frøyland

KRONIKK: Hæ? Om naturfag og kreativitet (18.09.2017)

Realfag og kreativitet blir gjerne framstilt som motpoler, men realfagene er også kreative fag, skriver Merethe Frøyland i denne kronikken.

Brytar på 8x5

Nytt utforskande undervisningsopplegg om elektrisitet ( 1.09.2017)

I dette opplegget skal elevane ta fagbrev som modellhuselektrikarar. Opplegget er utvikla for 5.7. trinn.

Naturfagkonferansen 2017

Påmeldinga til Naturfagkonferansen er opna (24.08.2017)

Temaa for Naturfagkonferansen 2017 er Kreativitet og utforskande naturfag.

prio1 right elkom

Nytt undervisningsopplegg om elektroniske kommunikasjonssystem (18.08.2017)

I dette opplegget skal elevane samle kunnskap for å utvikle eit smart klesplagg som kan sende eller ta imot informasjon trådlaust frå internett.

Cella som system – reklame

Betre læring med utforskande naturfagundervisning (10.08.2017)

Desse utforskande undervisningsopplegga frå Naturfagsenteret er enkle å ta i bruk og gjev djup læring for elevane.

Ella M. C. Idsøe

KRONIKK: Realfagtalentene utvikles i talentsentrene ( 9.07.2017)

Ordningen med talentsentre for elever med stort læringspotensial må videreføres, styrkes og utvides, skriver professor Ella Idsøe i denne kronikken.

Anders Isnes

DEBATT: Mer varme i læreplanens overordnete del! ( 3.07.2017)

Selv om det er mange bra enkeltmomenter i dokumentet, savner jeg det overbyggende, det visjonære, skriver tidligere leder ved Naturfagsenteret Anders Isnes i dette debattinnlegget.

lupiner

Nytt undervisningsopplegg om bærekraftig naturmangfold (22.06.2017)

Opplegget er beregnet på mellomtrinnet og er et samarbeid mellom Naturfagsenteret, Matematikksenteret, Artsdatabanken og Miljølære.

Forskningskampanjen

Forskningskampanjen 2017: påmeldingen er åpnet (13.06.2017)

Vi skal forske på kunstgress og på de små gummiknottene som finner veien vekk fra banen og ut i naturen. Hvor mange kunstgressbaner kan vi kartlegge? Og hvor mange gummiknotter blir med spillerne hjem?

Spiss 2013

Publisering av årets SPISS-artikler (22.05.2017)

Elleve forskningsartikler fra skoleåret 2016/17 er publisert i SPISS. Les blant annet om koffein, inneklima og vannkvalitet.

9.4 Kva kan stoppe lydbølger NN

Nye grubleteikningar ( 9.05.2017)

Nå har vi endeleg omsett fleire grubleteikningar! Tema er eigenskapar til materiale, fysiske og kjemiske endringar og lyd.

Naturfag 1/17

Naturfag 1/17 ute nå (24.04.2017)

Kreativitet er temaet for vårutgaven.

Merethe Frøyland / Hilde Færevik 140x140

DEBATT: Riktig diagnose, feil medisin (22.02.2017)

I debatten etter Kristin Skogen Lunds utspill om realfag versus humaniora, er det et viktig poeng som blir oversett av alle: det er for sent å sette inn tiltak på universitetsnivå.

nakhla mars meteoritt sem

Nytt undervisnings­opplegg gir djup læring gjennom utforsking (13.02.2017)

I Cella som system må elevane undersøkje om ein meteoritt kan innehalde spor av liv i verdsrommet.

Morten Dæhlen / Merethe Frøyland 8x5

DEBATT: Realfag er også naturfag ( 1.11.2016)

Det er viktig og riktig at matematikk får oppmerksomhet, men realfag er mer enn matematikk.

Kvantefysikk: Einstein 8x5

Nytt Viten-program: Kvantefysikk (26.10.2016)

Bli med inn i kvantefysikkens forunderlige og fascinerende mikroverden.

DNS-konferansen 2016: Opning ved Merethe Frøyland 8x5

Raud tråd gjennom oppstarten for Den naturlege skulesekken (20.09.2016)

– Viktig for oss å inspirere og motivere lærarar og skuleleiarar til å vidareføre jobben med å implementere utdanning for berekraftig utvikling på eigen skule, seier prosjektleiar Eldri Scheie.

grubletegning klimaendringer

To nye bolkar med grubleteikningar (17.08.2016)

Vi har omsett to nye bolkar med grubleteikningar: "Levande organismar og miljøet deira" og "Miljøspørsmål".

Spiss 2013

Nye artikler i Spiss (23.05.2016)

Vi har startet publiseringen av årets utgave av Spiss, tidsskriftet for og av elever i teknologi og forskningslære. De første artiklene er allerede lagt ut og flere artikler vil komme etter hvert. 

Huden glemmer ikke

Huden glemmer ikke (20.05.2016)

Hva er UV-stråler og hvordan påvirker sol og solarium kroppen? Kreftforeningen har i samarbeid med Statens strålevern utarbeidet et undervisningsopplegg om UV-stråling og solbeskyttelse, som passer for ungdomsskole og videregående.

IMG_0191

Ungdomsskoleelever forsker på Arktis ( 4.02.2016)

På Arctic Frontiers-konferansen diskuterer forskere, politikere og økonomer den bærekraftige utviklingen i Arktis. På Arctic Frontiers – Science for Schools får ungdomsskoleelever sjansen til å gjøre akkurat det samme.

Merethe Frøyland

Merethe Frøyland er ny leder for Naturfagsenteret (11.01.2016)

Merethe Frøyland oppholder seg i mange rom og har ambisjoner om å utvide læringsrommet i naturfagene.

Klimatoppmøte i skolen

Klimatoppmøte (27.11.2015)

I disse dager er det aktuelt å gjennomføre klimatoppmøte i skolen – et rollespill om klimaforhandlinger. Elevene skal representere et land eller en organisasjon eller være journalist – hvem har de beste argumentene? 

Friluftlivets år

Undervisningsopplegg om allemannsretten (28.08.2015)

I forbindelse med Friluftslivets år er det laget flere ressurser om allemannsretten. Bl.a. tverrfaglig opplegg med filmer, musikk og spill, lesetekster, tips til uteaktiviteter og tester.

Mission X: Tren som ein astronaut listebilde

Mission X: Tren som ein astronaut (19.08.2015)

Internasjonalt prosjekt for barnetrinnet med fokus på fysisk aktivitet og ernæring. Elevane kan blant anna ha styrketrening for mannskapet, vandre i rommet, hoppe til månen og klatre opp på eit fjell på Mars.

forskerføtter begrepsvegg

Begrepslæring – utgangspunkt for dybdelæring (25.06.2015)

Ludvigsenutvalget bruker Myklerud skole på Nesodden som eksempel når de omtaler dybdelæring, som er ett av de mest sentrale begrepene i utredningen.

Fredrik II Borregaard

Ludvigsen-utvalget løfter fram Frederik II videregående skole (19.06.2015)

Ludvigsen-utvalget har overlevert utredningen sin til kunnskapsministeren og peker på prosjektet Miljøforsk ved Frederik II videregående skole.

Realfagkonferansen 27. april 2015

Realfag­konferansen 27. april 2015 ( 4.02.2015)

Velkommen til Realfagkonferansen 2015!

Mandag 27. april er dagen for årets Realfagkonferanse, og stedet er Realfagbygget, NTNU Gløshaugen i Trondheim.

Friluftlivets år

2015 er friluftslivets år (12.01.2015)

Den offisielle åpningen av friluftslivets år er 13. januar. Da skal også mange av landets ordførere overnatte ute som en del av markeringen. Alle oppfordres til å ta ei #nattinaturen.

Merethe og Kari Beate

Lærerløftet som glemmer eleven ( 5.12.2014)

Kronikk: Hvordan kan vi som videreutdanner lærere vite at det vi underviser fører til bedre undervisning for elevene?

Program 17.september

Fra årets Nasjonale konferanse i Den naturlige skolesekken! (26.09.2014)

Onsdag 17. september deltok omkring 350 lærere og skoleledere fra 163 DNS-skoler på årets nasjonale konferanse i Den naturlige skolesekken.

International Partnership Network

Internasjonal pris til Lektor2 (17.09.2014)

Global Best Award er tildelt Lektor2-prosjektet, eit samarbeid mellom skole og næringsliv for å fremme realfaga.

lektor 2 - kvadratisk

Positiv rapport om Lektor2 (12.09.2014)

NIFU har evaluert Lektor2-ordningen og konkluderer med at lærere og bedriftsansatte er svært positive når de vurderer innsats opp mot utbytte.

lektor 2 - kvadratisk

Om Lektor2 på TV2 (29.04.2014)

Sjå reportasjen frå TV2 om korleis Lektor2-ordninga motiverer i naturfag og matematikk.

Forskerføtter og leserøtter

Forskning.no om Forskarføter og leserøter (18.03.2014)

Les kva forskning.no skriv om korleis elevane skal bli flinkare i naturfag  gjennom Forskarføter og leserøter.

forskningNO

Feil fokus i feltarbeid (27.01.2014)

Forskning.no har skrive om doktorgradsarbeidet til Kari Beate Remmen ved Naturfagsenteret. Kvifor feilar vidaregåandeelevar i praktiske oppgåver som barneskolebarn klarar heilt fint?