Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

blod forsøk

Trygg på sikkerhet i naturfagene? (16.04.2024)

Vi utvider stadig våre sider om sikkerhet i naturfagene, og nå finner du kortfattet, oppdatert informasjon om kjemikaliesikkerhet, elsikkerhet, bruk av strålekilder på sikkerhet og etikk ved forsøk med blod på naturfag.no/sikkerhet.

Naturfagsenterets påskelabyrint 2024

Naturfagsenterets påskelabyrint 2024 ( 5.03.2024)

Vi gjentar fjorårets suksess! Årets påskelabyrint gir en morsom naturfagtime inn mot påska der elevene får trent på informasjonssøk. Her kan alle hjelpemiddel tillates i jakten på seks destinasjoner rundt omkring i verden. PS! Kan også brukes i lærerkollegiet.

Naturfagpodden

Naturfagpodden ( 8.02.2024)

Hør Naturfagsenterets podkast! Få inspirasjon og faglig påfyll om naturfag og naturfagdidaktikk i skole og barnehage gjennom korte episoder. Vi inviterer gjester som har god innsikt i didaktikk innen de ulike fagområdene i naturfaget.

Elever måler tykkelse på bjørkestamme

Uterommet lansert (18.10.2023)

Temaside med uteaktiviteter som er lette å gjennomføre i skolens nærmiljø og kobla til læreplanen. Hvert opplegg starter ute, har et etterarbeid som binder sammen teori og praksis, krever lite utstyr og kan gjennomføres på 60 minutter.

Spiss 2013

Ny utgåve av Spiss ( 1.06.2023)

Spiss gjer det mogleg for elevar i naturfaga å publisere eigne forskningsartiklar med fagfellevurdering frå elevar ved andre skolar. Tolv forskningsartiklar er no publisert i årets utgåve.

Titan ekstra time naturfag

– En time naturfag ekstra i uka hadde gjort enormt ( 6.03.2023)

Rekruttering av realfagslærere og realister nærmer seg et kritisk nivå. Merethe Frøyland, leder av Naturfagsenteret, foreslår sammen med to andre forskere, å gi norske elever mer naturfagsundervisning.

CheSSE kvadratisk

Konferanse om kjemikaliesikkerhet i naturfag og kjemi ( 5.03.2023)

ERASMUS+ prosjektet Chemical Safety in Science Education avsluttes med en konferanse i Helsinki 7.–8. juni 2023. Delta på foredrag, diskusjoner og workshops, og bygg nettverk og sosialiser med andre lærere.

Vær, snøleik

Undervisningsopplegg om vêr (30.01.2023)

Korleis er vêret i dag? I dette undervisningsopplegget for 1.–2. trinn skal elevane observere vêret og velje ein uteaktivitet som passar til dette vêret. Inspirert av forteljing og song øver elevane på å måle temperatur og bruke eigne sansar for å formidle korleis vêret er.

Naturfag 2/22: Tverrfaglige tema

Nytt Naturfag! (16.12.2022)

Eit nytt nummer av Naturfag er publisert. I dette nummeret ser vi på samanhengen mellom dei tre tverrfaglege temaa i LK20 og korleis naturfag kan vere eit nyttig fag i tverrfagleg undervisning om aktuelle samfunnsutfordringar.

CheSSE kvadratisk

Ny nettressurs om kjemikaliesikkerhet i naturfag- og kjemiundervisning ( 1.12.2022)

Kjemikaliesikkerhet er utfordrende for mange skoler. Lærere og rektorer har ulik bakgrunn og erfaring på området. På chesse.org/no får naturfag- og kjemilærere, skoleledere og lærerutdannere kortfattet, oppdatert informasjon og mange nyttige verktøy og maler.

Naturfag 1/22: Teknologi

Nytt Naturfag! (28.04.2022)

Et nytt nummer av Naturfag er publisert. Utgangspunktet for dette nummeret er kjerneelementet teknologi. Les mer om Skaperskolen, programmering og kreativitet.

Radioaktivitet

Nytt Viten-program: Radioaktivitet for Vg1 ( 3.01.2022)

Ein ny versjon av eit av dei mest populære Viten-programma gjennom tidene, er no lansert! Hausten 2006 vart den tidlegare KGB-spionen Litvinenko forgifta i London. La elevane finne ut kva slags stoff han vart forgifta av og vurdere helseeffektar av stråling.

nøkkelbegreper i utforskende arbeid

Nøkkelbegreper i utforskende arbeid ( 3.01.2022)

En kortfattet og praksisnær bok som gir oversikt over sentrale begreper knyttet til utforskende arbeid og hvordan man kan jobbe systematisk med nøkkelbegrepene i klasserommet. Boka er skrevet av Berit S. Haug og Sonja M. Mork ved Naturfagsenteret og bygger på forskning og praksiseksempler fra norske naturfagklasserom.

by urbanisering

Undervisningsopplegget Livsløpsanalyse for Vg1 ( 3.01.2022)

I dette opplegget, som før het Bærekraftige produktvalg, trer elevane inn i rolla som innkjøpsansvarleg for ei nyleg oppstarta bedrift med berekraftig profil. Dei skal velje eit produkt til bedrifta og må undersøke livsløpet til ulike produkt og vurdere produkta i eit berekraftperspektiv.

Naturfag 2/21: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Nytt Naturfag (10.09.2021)

Her er nytt Naturfag om kjerneelementet naturvitskapelege praksisar og tenkemåtar. 

Naturfag 1/21

Nytt Naturfag! (27.01.2021)

Et nytt nummer av Naturfag er publisert. Utgangspunktet for dette nummeret er kjerneelementet jorda og livet på jorda – med tett kobling til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling

Det er opprettet et nytt abonnementssystem, hvor også tidligere abonnenter må registrere seg. Før hver utsending må riktig adresse bekreftes. Registrer ditt abonnement på naturfagsenteret.no/abonnement 

programmering og algoritmisk tenkning

Kompetansepakke om programmering og algoritmisk tenkning (15.05.2020)

Utdanningsdirektoratet har lansert en kompetansepakke om programmering og algoritmisk tenkning for å hjelpe skolene med å sette seg nærmere inn i temaet. En fellesmodul er nå publisert, og til høsten kommer det moduler for naturfag, matematikk, musikk og kunst- og håndverk.

Skaperklubben

Skaperklubben lanseres (13.05.2020)

“Skaperklubben” er YouTube-kanalen for barn og unge som liker å skape ting selv.

Utprøving av nytt Viten-program om klima på Oppsal skole

Utprøving av nytt Viten-program om klima på Oppsal skole ( 3.10.2019)

Klimastreikende ungdom med Gretha Thunberg i spissen er med å prege klimadebatten. Naturfagsenteret har de siste månedene utviklet et nytt undervisningsopplegg om klimaendringer for ungdomstrinn. Her kan du bli med oss ut på de siste utprøvingene før lansering.