Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Ny utgåve av Spiss

Spiss gjer det mogleg for elevar i naturfaga å publisere eigne forskningsartiklar med fagfellevurdering frå elevar ved andre skolar. Tolv forskningsartiklar er no publisert i årets utgåve.

Spiss 2013

Gjennom Spiss tilbyr Naturfagsenteret ein læringsarena i naturfag og dei naturfaglege programfaga i grunnopplæringa.

I år kom det inn 30 bidrag der over 45 elevar deltok. Etter ein runde med fagfellevurdering av elevar og kommentarar frå redaksjonen, sender dei elevane som ønsker det, inn ei forbetra utgåve av artikkelen for ny vurdering og mogleg publisering. Det er konkurranse om å bli med i siste runde og få artikkelen publisert.

No er årets utgåve klar med tolv publiserte artiklar. God lesing!

Nettressurser

(boap.uib.no)