Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4

Luft i bevegelse

Et undervisningsopplegg hvor dere skal lage ulike gjenstander som beveger seg ved hjelp av luft.

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Teknologi og design
   • lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft, og samtale om hvordan de virker
 • Etter 4. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og foreslå forklaringer

Tema

Nettressurser

(naturfag.no)
En film fra ressurspakken "i praksis: naturfag på 1.-7. trinn". Filmene skal inspirere og danne grunnlag for metodiske diskusjoner.