Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4

Tidsbruk

  • 15 min

Lønnefrø og helikopter

Vi lager lønnefrø av papir.

 

Her ser du hvordan du klipper og bretter lønnefrø og helikopter

Last ned det vedlagte elevarket "Lønnefrø og helikopter" og klipp langs de fete linjene så du får 5 lønnefrø. Klipp videre langs de linjene som er merket med en saks. Brett langs de prikkete linjene. Brett ut de to vingene, men ikke helt på tvers, de skal stå litt på skrå oppover. Noen syns det er en fordel å brette sammen litt av den aller nederste enden av helikopteret. Da blir det kanskje mer stabilt. Nå kan du slippe helikopteret fra et vindu, eller du kan stå på en stol og slippe det.

 

Svenn slipper lønnefrøet

Kommentarer/praktiske tips

Lønnefrø

Helikoptre kan skru seg oppover i lufta. Luftstrømmen rundt fugle- og flyvinger gjør at de kan sveve i høyden.

Noen trær har frø som likner litt på vårt helikopter. Når frøene faller av treet, daler de langsomt, og vinden kan føre dem langt av sted. Sånn sprer disse trærne frøene sine over store områder.

Utforsking

Denne aktiviteten passer godt for utforsking. Be elevene velge én ting å forandre på helikopteret (for eksempel lengde på propellene, tyngde). Deretter velger de hvordan de skal observere eller måle forskjellen (for eksempel tida det tar før helikopterne når bakken, stabilitet). Elevene må også bevisstgjøres på hva som ikke må forandres (kun én ting skal forandres, alle andre forhold må være så like som mulig). For eksempel kan det være lurt om samme person slipper begge helikopterne. Når elevene har planlagt hva de skal undersøke, lager de seg en hypotese som er et forslag til svar på det de skal undersøke. Deretter setter de i gang med å sjekke ut hypotesen sin, gjentar mange ganger og trekker til slutt en konklusjon.

Materialer og utstyr

  • elevark
  • saks