Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

1. Forbered hvilket regndikt du vil lese (for eksempel Regn av Sigbjørn Obstfelder,https://dikt.org/Regn)

2. Forbered hvilke lyder du vil spille av (for eksempel https://www.youtube.com/watch?v=-1d1O6E9Gr4)

3. Finn fram instrumenter og/eller andre ting elevene kan bruke for å lage lyder og A4-ark til hver elev.

 

 

Materialer og utstyr

  • ulike musikkinstrumenter (maracas, trommer, xylofon osv.)
  • A4-ark til hver elev