Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 2: Observere været ved å lytte

Lese dikt. Les høyt et dikt om regn mens elevene lukker øynene. Spør elevene hvilke bilder de så for seg. Spør om de husker en gang de hørte det regna, og be dem beskrive hva de hørte. 

Lytte til lyder. Spør elevene om hvilke lyder vi kan høre som sier noe om været? [Vind, regn, torden.] Fortell også om andre lyder som forteller oss noe om været, for eksempel lyden av fotspor som knirker i snø hvis det er kaldt.

Fortell at du skal spille av noen værlyder og at elevene skal gjette hvilket vær lydene forteller om. Be dem lukke øynene. Spill av lydklipp med vind, tordenvær og regn (for eksempel https://www.youtube.com/watch?v=-1d1O6E9Gr4 ). La elevene etter hver lyd fortelle hva de hørte. 

Etterligne værlyder. (Denne aktiviteten kan utvides i musikk.) La små elevgrupper få tildelt et «hemmelig» vær (storm, lett bris, tordenvær, styrtregn, yr) som de andre skal gjette. Be dem prøve å etterligne lyder som ligner på dette været. De kan bruke ulike instrumenter (for eksempel maracas, xylofon, tromme), papirark eller bruke kroppen sin (for eksempel lage blåselyder). La hver gruppe forberede en liten snutt om «sitt» vær. La hver gruppe framføre, mens de andre forteller hvilket vær de synes det ligner på. Presiser at vi kan tolke lydene forskjellig, det er helt i orden å komme med ulike svar. 

Ute: Lytte til været. La elevene gå en kort tur ut for å lytte til været akkurat nå (eventuelt lytte gjennom åpne vinduer). Fortell at det kan være lurt å lukke øynene for å konsentere oss om det vi hører. Oppsummer etterpå hva de hørte. Minn dem også på at fravær av lyd også forteller noe (for eksempel at det ikke regner eller blåser).

Tegne eller skrive om været. Del ut et A4-ark til hver elev. La elevene tegne det været de hørte ute. De står fritt til å tegne og fargelegge på den måten de vil for å få fram været. De kan eventuelt også skrive ned ord eller setninger som beskriver været, eller de kan lage et lite dikt som forteller om værlydene.

Heng opp arkene til en utstilling om været slik det er akkurat nå. 

 

 

Nettressurser

(barnaskulturkoffert.net)