Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

1. Se gjennom PowerPoint-presentasjonen. 

2. Se på Forslag til uteaktiviteter, og velg ut noen av dem (eller andre uteaktiviteter) som er gjennomførbare. 

3. Bestem hvordan du vil lage en begrepsvegg i klasserommet. Begrepsveggen viser sentrale begreper for temaet dere jobber med, og utvides med nye begreper etter hvert som de blir introdusert i opplegget. 

4. Skriv ut begrepslappen observere

5. Skriv ut et bildeark til hvert elevpar.

6. Skriv ut ett sett med værsymboler til hvert elevpar. Værsymbolene må klippes opp (kan ev. lamineres først). 

7. Finn fram boka Folk og røvere i Kardemomme by (side 6–10) eller tilsvarende lydklipp på f.eks. Spotify. Finn også fram flippover eller stort ark/plakat og tusj.

Materialer og utstyr

  • Boka Folk og røvere i Kardemomme by (side 6–10) eller tilsvarende lydklipp på f.eks. Spotify
  • Flippover eller stort ark/plakat og tusj